"Psalm 144" należy do psalmów chwalebnych. Ukazana w nim jest pochwała miłosierdzia Bożego i błaganie go o pomoc oraz błogosławieństwo. W tym psalmie Bóg uczy człowieka walki ze złem. Jest dobroczyńcą i obrońcą człowieka, w nim ludzie szukają schronienia. Bóg jest również dawcą zwycięstwa, dzięki niemu lud jest szczęśliwy. Wierzy, iż...