HMVC (Hierarchical-Model-View-Controller) jest to wzorzec projektowy służący do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika. HMVC bazuje na MVC. Przykładem frameworka bazującego na HMVC jest Kohana 3.2. HMVC jest rozszerzeniem wzorca MVC w celu rozwiązania wielu problemów związanych ze skalowalnością aplikacji. Opis tego wzorca pojawił się po raz pierwszy w 2000 roku w artykule „HMVC: The layered pattern for developing strong client tiers” na stronie JavaWorld. http://www.javaworld.com/javaworld/jw-07-2000/jw-0721-hmvc.html Najprościej ujmując HMVC jest kolekcją triad (czyli zespołów trzech elementów tzn. modelu, widoku, kontrolera). Każda z triad jest całkowicie niezależna od siebie i może być wywoływana bez wpływu na...