HMVC (Hierarchical-Model-View-Controller) jest to wzorzec projektowy służący do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika. HMVC bazuje na MVC.

Przykładem frameworka bazującego na HMVC jest Kohana 3.2.

HMVC jest rozszerzeniem wzorca MVC w celu rozwiązania wielu problemów związanych ze skalowalnością aplikacji. Opis tego wzorca pojawił się po raz pierwszy w 2000 roku w artykule „HMVC: The layered pattern for developing strong client tiers” na stronie JavaWorld.

http://www.javaworld.com/javaworld/jw-07-2000/jw-0721-hmvc.html

Najprościej ujmując HMVC jest kolekcją triad (czyli zespołów trzech elementów tzn. modelu, widoku, kontrolera). Każda z triad jest całkowicie niezależna od siebie i może być wywoływana bez wpływu na inne. Co ważne może występować tu hierarchiczność polegająca na tym, że kontroler z danej triady może wywołać kontroler z innej triady. W ten sposób możemy wykonać kilka akcji z różnych kontrolerów. Najlepiej obrazuje to ilustracja na stronie podanej niżej.Więcej informacji na temat HMVC w Kohana 3:

„Scaling Web Applications with HMVC”

http://techportal.ibuildings.com/2010/02/22/scaling-web-applications-with-hmvc/