I. Metoda MoSCoW. Metoda którą wykorzystuje się podczas tworzenia projektu polegająca na dokładnym określeniu wymagań systemu oraz priorytetów tych wymagań. MoSCoW to skrót od 4 pierwszych liter wyrazów must, should, could, won’t. Poniżej zamieszczamy opis metody MoSCoW: MUST HAVE – wymagania zawarte w MUST HAVE muszą zostać zrealizowane w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania systemu (projektu) oraz spełnienia oczekiwań klienta / zleceniodawcy, SHOULD HAVE – wymagania które powinien spełniać system, jednak nie mające wpływu na końcowy sukces jego realizacji, COULD HAVE – wypisane w tym punkcie wymagania mogą być przyszłości użyte jako forma rozszerzenia funkcjonalności systemu, WON’T HAVE – wymagania które nie będą wprowadzane w tym momencie do systemu. Dzięki metodzie MoSCoW możemy decydować które wymagania mają zostać spełnione jako pierwsze a które mogą zostać wykonane później albo wcale. II. Przypadek użycia. To forma przedstawienia w postaci sekwencji prostych kroków, zależności pomiędzy aktorem (czyli użytkownikiem...