Zdefiniować predykat SUMA o dwóch argumentach, z których pierwszy jest sumą liczb z listy będącej drugim argumentem.suma(0,[]).
suma(X,[Glowka|Reszta]):-suma(TempX,Reszta), X is TempX+Glowka.

Test programu:

SUMA(X,[1,2,3,4,5,6]).

SWI-Prolog do pobrania tutaj:
http://www.swi-prolog.org/