Efekt cieplarniany – zjawisko wywoływane przez atmosferę, w wyniku którego temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Czynnikiem ograniczającym wypromieniowanie ciepła są gazy cieplarniane lub pyły zawieszone w powietrzu. Efekt cieplarniany zachodzi na planetach i księżycach posiadających atmosferę i ogrzewanych przez gwiazdy. W Układzie Słonecznym zachodzi on na Ziemi, Marsie, Wenus oraz na księżycu Saturna – Tytanie.

Rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo, alternatywny dla rolnictwa konwencjonalnego system gospodarowania zmierzający do poprawy jakości i zdrowotności artykułów żywnościowych i innych produktów rolnych, zrównoważony ekologicznie i ograniczający ingerencję człowieka w ekosystem gospodarstwa, co hamuje proces degradacji siedliska rolniczego.

W porównaniu z konwencjonalnym gospodarstwem, ekologiczne charakteryzuje się większą pracochłonnością, ponadto różnorodnością gałęzi produkcji rolnej, co ma związek z zachowaniem równowagi ekologicznej, przestrzega się tu także prawidłowego zmianowania roślin, znacznie ograniczając lub całkowicie eliminując stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin jednocześnie zwiększając zużycie nawozów organicznych.

Rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo jest to system gospodarowania zmierzający do poprawy jakości i zdrowotności artykułów żywnościowych i innych produktów rolnych. W rolnictwie tym nie stosuje się nawozów sztucznych ani chemicznych środków ochrony roślin, lecz wykorzystuje się nawozy naturalne: obornik i kompost. Kompost jest mieszanką utworzoną przez rozkład resztek roślinnych układanych w pryzmie kompostowej na okres od pół roku do kilku nawet lat. Zdrową żywność można produkować jedynie w niezanieczyszczonym środowisku. Do przebiegu fotosyntezy roślinom potrzebny jest między innymi dwutlenek węgla, który pobierają z otoczenia. W procesie tym wytwarzają związki organiczne oraz wydzielają do atmosfery tlen. Tym samym regulując zawartość tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dzisiaj w dobie szybkiego rozwoju przemysłu i motoryzacji. W takiej sytuacji stale wzrasta zawartość dwutlenku węgla w powietrzu co prowadzi do tzw. efektu cieplarnianego. Efekt cieplarniany jest to zjawisko wywoływane przez atmosferę, w wyniku którego temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest to ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną, co powoduje ocieplenie się klimatu i globalny wzrost temperatury.