 Co tłumaczy opisane w tekście postawy?

Wojna, sytuacje niedoboru z którymi trzeba sobie Radzic

Wypracowane wzorce, strategie, rodzaj nastawienia i podejścia

Rzeczywistość społeczne pęka na sferę fikcji i działań realnych. Dualizm w podejściu do tych sfer.

Społeczeństwo nie mogło by przetrwać stosując się do tego co narzucone ( np. kartki ), omijanie funkcjonujących oficjalnie zasad

Łapówkarstwo i korupcja

Zamrożenie cen i płac

Aby żyć trzeba wypracować podejście do zasad i prawa własne

 Na czym się osadza nieformalna działalność gospodarcza?

Trzeba zdobyć zaufanie aby móc kontynuować wymianę

Nikt się nie zastanawia jaki jest status prawny podejmowanych działań

Od strony psychologicznej: umowa się wywiązywała potrzebujący- załatwiający

Rodzina staje się jednostką socjo-ekonomiczną

 Jakie kompetencje

Społeczne, kontaktowość,

‘Każdy może poczuć się kimś, dysponując dla kogoś atrakcyjnym dobrem’

Narojek prywatny sens przeobrazi…, paradoksy skolektywizowanego…