...

zędności - powoduje wzrost kosztów utrzymania i kosztów produkcji - powoduje spadek płac realnych Niestabilna sytuacja finansowa, do której przyczynia się wysoka inflacja,...