Spis treści: 1. Wstęp 2. Crowley Data Poland 2.1. Topologia i organizacja sieci 2.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci 2.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową 2.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne 2.5. Charakterystyka stosowanych technologii 3. EXATEL SA 3.1. Topologia i organizacja sieci 3.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci 3.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową 3.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne 3.5. Charakterystyka stosowanych technologii 4. TK Telekom 4.1. Topologia i organizacja sieci 4.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci 4.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową 4.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne 4.5. Charakterystyka stosowanych technologii 5. Podsumowanie 6. Literatura 1. Wstęp Pomimo przewagi Telekomunikacji Polskiej, inni operatorzy telekomunikacyjni również zbudowali sieci, urastając do liczącej się konkurencji na polskim rynku dostępu do sieci szkieletowych. Chociaż wiele firm telekomunikacyjnych oferuje klientom dostęp do ogólnopolskiej, a nawet do światowej sieci transmisji danych, większość bazuje na dzierżawie łączy od innych operatorów. Praca ta napisana została w celu opisania i porównania ze sobą wiodących krajowych operatorów sieci szkieletowych w Polsce. Głównymi aspektami poruszonymi w tej pracy są: Topologię i organizację sieci Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci szkieletowej Świadczone usługi telekomunikacyjne Charakterystykę stosowanych technologii Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową Do analizy i porównania wybrani zostali krajowi operatorzy: Crowley Data Poland EXATEL SA TK Telekom 2.0. Crowley Data Poland Crowley Data Poland, operator telekomunikacyjny, wiodący dostawca usług transmisji danych, usług głosowych oraz dostępu do Internetu istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Firma należy do międzynarodowego konsorcjum The Crowley Group specjalizującego się w inwestycjach w infrastrukturę opartych o nowe technologie. Głównym udziałowcem Crowley Data Poland jest amerykańska firma telekomunikacyjna Crowley Data L.L.C, którego właścicielem jest George D. Crowley, Jr. W ramach międzynarodowego konsorcjum The Crowley Group na rynku polskim działa także spółka Crowley Infrastructure Development Group (CIDG) realizująca kompleksowe przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz wyznaczająca modelową ścieżkę dla partnerstwa publiczno-prywatnego w dużych projektach inwestycyjnych. 2.1. Topologię i organizację sieci Sieć zbudowana jest w oparciu o mariaż dwóch technologii: bezprzewodowej...