Spis treści:

1. Wstęp

2. Crowley Data Poland

2.1. Topologia i organizacja sieci

2.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci

2.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową

2.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne

2.5. Charakterystyka stosowanych technologii

3. EXATEL SA

3.1. Topologia i organizacja sieci

3.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci

3.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową

3.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne

3.5. Charakterystyka stosowanych technologii

4. TK Telekom

4.1. Topologia i organizacja sieci

4.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci

4.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową

4.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne

4.5. Charakterystyka stosowanych technologii

5. Podsumowanie

6. Literatura

1. Wstęp

Pomimo przewagi Telekomunikacji Polskiej, inni operatorzy telekomunikacyjni również zbudowali sieci, urastając do liczącej się konkurencji na polskim rynku dostępu do sieci szkieletowych.

Chociaż wiele firm telekomunikacyjnych oferuje klientom dostęp do ogólnopolskiej, a nawet do światowej sieci transmisji danych, większość bazuje na dzierżawie łączy od innych operatorów.

Praca ta napisana została w celu opisania i porównania ze sobą wiodących krajowych operatorów sieci szkieletowych w Polsce.

Głównymi aspektami poruszonymi w tej pracy są:Topologię i organizację sieci

Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci szkieletowej

Świadczone usługi telekomunikacyjne

Charakterystykę stosowanych technologii

Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową

Do analizy i porównania wybrani zostali krajowi operatorzy:Crowley Data Poland

EXATEL SA

TK Telekom

2.0. Crowley Data Poland

Crowley Data Poland, operator telekomunikacyjny, wiodący dostawca usług transmisji danych, usług głosowych oraz dostępu do Internetu istnieje na rynku polskim od 1998 roku.

Firma należy do międzynarodowego konsorcjum The Crowley Group specjalizującego się w inwestycjach w infrastrukturę opartych o nowe technologie. Głównym udziałowcem Crowley Data Poland jest amerykańska firma telekomunikacyjna Crowley Data L.L.C,

którego właścicielem jest George D. Crowley, Jr.

W ramach międzynarodowego konsorcjum The Crowley Group na rynku polskim działa także spółka Crowley Infrastructure Development Group (CIDG) realizująca kompleksowe przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz wyznaczająca modelową ścieżkę dla partnerstwa publiczno-prywatnego w dużych projektach inwestycyjnych.2.1. Topologię i organizację sieci

Sieć zbudowana jest w oparciu o mariaż dwóch technologii: bezprzewodowej oraz światłowodowej – dając tym samym możliwość zagwarantowania najwyższej jakości i dostępności dla przesyłu danych, głosu, obrazu i dźwięku.

Sieć Crowley dostępna jest w 12 aglomeracjach Polski, tj. w Warszawie, Trójmieście, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Bydgoszczy, Białymstoku oraz Szczecinie.

Do realizacji usług abonenckich Crowley stosuje przede wszystkim bezprzewodowe systemy dostępowe oparte na rozwiązaniach takich producentów jak Lucent Technologies, Hughes Network Systems czy Ericsson.

Stosowane rozwiązania pozwalają elastycznie dopasować technologię do potrzeb klienta. Dla przepływności abonenckich do 10 Mb/s stosujemy przede wszystkim rozwiązania, które działają w trybie „Punkt – Wielopunkt”, gdzie z jedną anteną bazową komunikuje się wiele anten abonenckich, instalowanych w różnych lokalizacjach.

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest technologia LMDS, której anteny systemu pracują w paśmie 26 GHz, które uniemożliwia zakłócenia ze strony innych systemów radiowych, działających w niższych częstotliwościach.

Dodatkowo stosowana technologia CellMac, alokująca dla każdego terminala losowe szczeliny czasowe, uniemożliwia podsłuchanie transmisji.

Urządzenia abonenckie LMDS charakteryzują się dużą wygodą w użytkowaniu, małym rozmiarem oraz możliwością instalacji na każdej powierzchni dachowej lub elewacji budynku.

Zintegrowana antena abonencka, połączona z niewielkim terminalem abonenckim tworzy zestaw, który pozwala na nieuciążliwe korzystanie z usług.

Dla przepływności wyższych stosuje bezprzewodowe systemy punkt-punkt, zwane potocznie Radioliniami. Instalacja dwóch anten, jednej w lokalizacji klienta, drugiej w węźle Crowley pozwala na uzyskanie odseparowanego łącza o oczekiwanej przepływności.2.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci

Obecnie Crowley Data Poland działa w 12 największych aglomeracjach Polski, pokrywając zasięgiem radiowej transmisji danych i bezprzewodowego dostępu do Internetu ponad 85% terenów zurbanizowanych w tych lokalizacjach.

Dodatkowo Crowley Data Poland świadczy usługi w wielu innych miastach Polski.2.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową

W lokalizacjach, w których nie możliwe jest zastosowanie technologii bezprzewodowej, Crowley korzysta z infrastruktury transmisyjnej partnerów.

Wszystkie elementy sieci Crowley są redundantne, a połączenia między węzłowe realizowane są dwoma niezależnymi drogami.

Dostęp do międzynarodowych sieci internetowych oraz do polskich zasobów realizowane są z wykorzystaniem bezpośrednich styków z co najmniej 3 niezależnymi dostawcami gwarantując tym samym pełne bezpieczeństwo i dostępność usług.

Firma współpracuje ze światowymi liderami w obszarze dostawy sprzętu (m.in.: Lucent, Cisco, Juniper) oraz wiodącymi operatorami zagranicznymi (Level3, DECIX, Tata Communications).

2.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne

Crowley Data Poland dostarcza rozwiązania z zakresu transmisji głosu, danych oraz dostępu do Internetu. Oferta operatora jest ściśle dostosowana do indywidualnych potrzeb Klientów tak, aby zoptymalizować wydatki na telekomunikację.

Crowley wykorzystuje zaawansowane technologieoraz oferuje wszechstronną pomoc w wyborze, uruchomieniu i bezawaryjnym działaniu poszczególnych rozwiązań.

Firma Crowley Data Poland oferuje grupy usług:

 Dostęp do internetu

 Transmisja danych

 Telefonia

 Otwarta platforma cyfrowa

 Cloud computing

2.4. Charakterystyka stosowanych technologii

DOSTĘP DO INTERNETU

Crowley Data Poland przygotował ofertę stałego połączenia z zasobami sieci Internet, o gwarantowanej przepływności, opartej głównie na technologii bezprzewodowej zapewniającej najwyższą jakość usług.

W zależności od indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności, Klienci (zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje) znajdą odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

INTERNET MAX

Usługa kierowana przede wszystkim do Klientów korporacyjnych, którzy wymagają zindywidualizowanego podejścia i wysokich jakościowo parametrów technicznych.

Elastyczna usługa realizowana w oparciu o technologię radiową z wykorzystaniem radiolinii, systemów LMDS czy też infrastruktury innych operatorów.

Daje wybór przepływności od 2 do kilkudziesięciu Mb/s.

INTERNET PRO

Usługa skonstruowana z myślą o małych i średnich firmach oczekujących profesjonalnych i funkcjonalnych rozwiązań w zakresie telekomunikacji.

Dostęp do Internetu oparty o technologię LMDS, z gwarancją przepustowości od 1 do 10 Mb/s.

INTERNET DLS

Usługa dedykowana mniejszym firmom, które chciałyby korzystać z profesjonalnego Internetu, lecz z powodu ograniczeń technicznych, nie mają dostępu do wysokiej jakości łącz świadczonych w technologii radiowej.

Łącze asymetryczne – usługa świadczona w oparciu o analogową linię telefoniczną TP S.A. o zdefiniowanych parametrach technicznych, dająca wybór przepływności od 512 kb/s do 20 Mb/s.

INTERNET OPERATORSKI

Oferta skierowana do ISP oczekujących rozwiązań o dużych przepływnościach, którzy posiadają publiczny numer AS i PI/PA.

Elastyczna usługa realizowana w oparciu o technologię radiową z wykorzystaniem radiolinii, systemów LMDS czy też infrastruktury innych operatorów.

Elastyczna usługa pozwalająca na hurtowy zakup dużych przepływności z wykorzystaniem dowolnej technologii również przyłącza będącego własnością klienta. Zapewnia przepływności do kilkuset Mb/s jak i również w Gb/s.

TRANSMISJA DANYCH

Oferowana przez Crowley Data Poland usługa transmisji danych pozwala Klientom na połączenie oddziałów bez potrzeby budowy niezbędnej, bardzo kosztownej infrastruktury. Transmisja taka odbywa się z wysoką gwarancją jakości oraz dużym bezpieczeństwem przesyłu danych.

ŁĄCZA TRANSMISJI DANYCH

Rozwiązanie idealne dla firm, które chcą szybko i bezpiecznie przesyłać dane pomiędzy dwoma oddziałami, zarówno w kraju jak i za granicą.

Usługa umożliwia połączenie o gwarantowanej przepływności (dedykowane łącza o indywidualnie dobranych parametrach) pomiędzy dwiema wskazanymi lokalizacjami.

KANAŁY CYFROWE

Usługa dedykowana wszystkim firmom, które chcą usprawnić komunikację pomiędzy oddziałami, bez względu na ich lokalizację.

Usługa pozwala na znaczną redukcję kosztów telekomunikacyjnych, szczególnie w przypadku połączenia lokalizacji zagranicznych.

Usługa polega na zestawianiu synchronicznego połączenia typu punktpunkt pomiędzy dwiema lokalizacjami, bez względu na odległość pomiędzy nimi.

Rozwiązanie wykorzystywane głównie do łączenia centralek abonenckich, jako medium do transmisji głosu.

CRWOLEY IP VPN

Usługa kierowana do firm wielooddziałowych, oczekujących funkcjonalnych rozwiązań w zakresie transferu danych oraz wymagających zróżnicowanej jakości obsługi ruchu. Usługa szczególnie polecana Klientom posiadającym ważne dane korporacyjne (np. aplikacje biznesowe typu: ERP, CRM, SAP itp.) które powinny być obsługiwane z wyższym priorytetem niż zwykłe aplikacje IP (www, email, ftp itd.).

Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) służą do łączenia wielu oddziałów w jedną sieć w warstwie IP (Internet Protocol). Usługa oferuje transmisję danych pomiędzy wskazanymi lokalizacjami z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów QoS (Quality of Service) w sieci IP/MPLS Crowley oraz symetrycznym łączem dostępowym o gwarantowanej przepływności od/do sieci LAN Klienta. Usługa oferuje trzy klasy ruchu – Standard (przeznaczonej dla zwykłych aplikacji IP), Premium (dla krytycznych aplikacji biznesowych) oraz Priority (dla aplikacji czasu rzeczywistego do przesyłania ruchu VoIP lub obrazu video lub tez innych najbardziej krytycznych aplikacji biznesowych). W przypadku braku możliwości zestawienia łącza po infrastrukturze Crowley, wykorzystywane łącza DSL lub innych operatorów na których kreowane są tunele szyfrowane IPSec.

CROWLEY REMOTE

Usługa skonstruowana została z myślą o małych i średnich firmach z potrzebą , zdalnego dostępu do sieci korporacyjnej. Najczęściej korzystają z niej firmy posiadające mobilnych pracowników, którzy kontaktują się z zasobami firmy spoza siedziby (np. przedstawiciele handlowi, konsultanci firm farmaceutycznych czy ubezpieczeniowych).

Usługa zapewniająca zdalny dostęp do zasobów korporacyjnych firmy z publicznej sieci Internet. Bezpieczeństwo połączeń zapewnia ich szyfrowanie protokołem IPSec, jak również unikalny login i hasło dostępowe do usługi na Urządzeniu Dostępowym Klienta i na Koncentratorze tuneli IPSec w sieci Crowley.

TELEFONIA

Rozwiązania głosowe oferowane przez Crowley Data Poland umożliwiają realizację tańszych połączeń telefonicznych – zarówno lokalnych, międzystrefowych, jak i międzynarodowych oraz do sieci komórkowych.

CROWLEY ISDN

Klienci biznesowi posiadający potrzebę realizowania dużej liczby jednoczesnych rozmów wychodzących lub przychodzących.

Kompleksowa usługa zapewniająca 30 cyfrowych linii telefonicznych (lub jej wielokrotności) realizowana z wykorzystaniem technologii ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) oraz łącza cyfrowego o stałej przepływności 2Mbps.

CROWLEY TELEFONIA IP

Firmy wielooddziałowe oczekujące bezpłatnej komunikacji w ramach swoich oddziałów, wymagające elastyczności i szybkiej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z jej potrzebami.

Elastyczna oferta zapewniająca dostęp do usług telefonicznych przy wykorzystaniu technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) wykorzystujących odseparowane od ogólnodostępnego Internetu łącza transmisji głosu.

TELEABONAMENT

Firmy zainteresowane obniżeniem kosztów telekomunikacyjnych, a posiadające łącza telefoniczne od Telekomunikacji Polskiej S.A.

Usługa, w której Crowley przejmuje obsługę wszystkich połączeń telefonicznych wraz z pobieraniem abonamentu. Realizowana jest z wykorzystaniem analogowych lub cyfrowych łączy TP S.A.

TELEKONFERENCJE

Rozwiązanie dedykowane dla firm oczekujących prostych i niezawodnych sposobów komunikowania się pracowników, kontrahentów a także partnerów.

Usługa umożliwia znaczną redukcję kosztów bezpośredniej organizacji konferencji i spotkań biznesowych a także jest idealnym rozwiązaniem dla prowadzenia szkoleń i prezentacji.

OTWARTA PLATFORMA CYFROWA

Otwarta Platforma Cyfrowa umożliwia rozpoczęcie świadczenia usług głosowych na własnej infrastrukturze bez konieczności kosztownej rozbudowy systemu teleinformatycznego dla potrzeb rozliczeń międzyoperatorskich.

OPC

Rozwiązanie dedykowane dla klientów Operatorów oraz Internet Service Providerów (ISP). To kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na oferowanie usługi głosowej opartej

na technologii VoIP Operatorom telekomunikacyjnym. Na elementy platformy składają się min:

• Terminacja głosu

• Bezpłatne połączenia w ramach platformy

• Panel CRM do administrowania systemem operatorskim (numeracja, stawki, klienci)

• Panel kliencki (biling online, poczta głosowa, przekierowania)

• Usługi dodane

• Autokonfguracja certyfkowanych urządzeń

• Wsparcie w budowaniu oferty produktowej

DZIERŻAWA ŁĄCZY

Rozwiązanie dedykowane dla klientów Operatorów oraz Internet Service Providerów (ISP)

Zapewnia możliwość zestawienia łącza transmisji danych o dowolnej przepływności, pomiędzy dwoma lokalizacjami wskazanymi przez Klienta.

• Szeroki wachlarz dostępnych przepustowości łącza,

• Możliwość skorzystania z różnych opcji fizycznej realizacji łącza i rodzaju portu,

• Gwarancja dostępności usługi, pełna redundancja zasobów w sieci Crowley.

ZARZĄDZANIE NUMERACJĄ

Rozwiązanie dedykowane dla klientów Operatorów oraz Internet Service Providerów (ISP)

To zestaw narzędzi umożliwiających Operatorowi zarządzanie numeracją, w skład których wchodzi m.in.

• Rozgłaszanie numeracji – pozwalające na rozgłoszenie numeracji pozyskanej przez Klienta w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

• Przydzielenie numeracji – możliwość skorzystania z przydzielonej i rozgłoszonej numeracji sieci Crowley, bez konieczności angażowania zasobów we współpracę z UKE

• Przenośność numeracji – możliwość pozyskiwania aktualnych klientów innych sieci telekomunikacyjnych, bez konieczności zmiany numeru klienta końcowego.

CLOUD COMPUTING

CloudComputing czyli usługi hostowane w sieci Operatora. Działanie w chmurze jest w chwili obecnej jednym z szerzej promowanych działań, które mają przynieść organizacjom realne korzyści szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa korzystania z sieci. Należy podkreślić, że wdrażany przez sieć Crowley model zapewnia nie tylko podstawowe poziomy bezpieczeństwa takie jak fizyczna kontrola dostępu, bezpieczeństwo zasilania czy automatyczne systemy gaszące, ale przede wszystkim bezpieczeństwo logiczne i gwarancja nienaruszalności danych realizowana dzięki zaawansowanym systemom kontroli dostępu.

Rozwiązania wdrażane przez sieć Crowley zapewniają dostęp do elastycznie zarządzanych zasobów. CloudCompiuting daje możliwość korzystania z takiej ilości zasobów, jaka jest w danej chwili potrzebna Klientowi oraz pozwala zwiększać elastycznie ich wykorzystanie, gdy przyjdzie taka potrzeba.

Działanie w chmurze to również efektywna gospodarka dostępnymi funduszami. Dostęp do usług hostowanych u Operatora to brak konieczności budowania rozwiązań inhouse i co za tym idzie alokacja kosztów inwestycyjnych, ale również brak konieczności utrzymywania zasobów jak i wyspecjalizowanej kadry, czyli zwiększanie kosztów operacyjnych Organizacji, której działanie nie jest nastawione na główną działalność organizacji.

3. EXATEL SA

EXATEL to wiodący operator telekomunikacyjny w Polsce. Świadczy usługi dla największych przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej w kraju, na najwyższym europejskim poziomie.

Oferta firmy obejmuje usługi: transmisji danych, dzierżawy łączy, internetowe, głosowe, a także hosting i kolokację. Podstawowym obszarem kompetencji Spółki jest zapewnienie transmisji danych, w tym szczególnie usług VPN (ang. Virtual Private Network) w oparciu o nowoczesną technologię MPLS (ang. Multi-Protocol Label Switching), której EXATEL był prekursorem na polskim rynku w roku 2002, a obecnie może się pochwalić licznymi wdrożeniami, zrealizowanymi dla największych podmiotów w kraju.

3.1. Topologię i organizację sieci

EXATEL jest w 100% spółką polską. Jej głównym akcjonariuszem jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Powstał z połączenia dwóch polskich operatorów telekomunikacyjnych (2004 r.) o ponad 10-letniej tradycji: Tel-Energo i Telbanku, specjalizujących się w obsłudze wymagających i strategicznych branż, w tym: operatorskiej, bankowo-finansowej i energetycznej. Osiągnięty efekt synergii umożliwił poszerzenie oferty spółki, zwiększenie potencjału technologicznego oraz pełniejsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników.

Nowoczesna sieć teletransmisyjna Exatel powstała w wyniku połączenia infrastruktury telekomunikacyjnej Tel-Energo i Telbanku. Jest drugą co do wielkości platformą telekomunikacyjną w Polsce, gwarantującą najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług.

Exatel jest członkiem stowarzyszenia 4cE - For connecting Europe, w skład którego wchodzą: Vattenfall Europe Netcom, CEZnet, SEAS Energy Service, EVN, Well.Com oraz od niedawna Baltic Optical Network (BON) - stowarzyszenie operatorów z Estonii, Łotwy i Litwy. Inicjatywa ta służy integracji operatorów z sąsiadujących ze sobą krajów europejskich w zakresie sprzedaży łączy dzierżawionych w relacjach międzynarodowych.

3.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci

Ogólnopolska sieć teleinformatyczna wyróżnia się:

• Długością ponad 19.000 km obejmującą około 400 miast i miejscowości,

• Pokryciem wszystkich obszarów biznesowych w Polsce,

• Przepustowością sieci szkieletowej sięgającą do 320 Gb/s,

• Połączeniem z sieciami internetowymi największych operatorów polskich i zagranicznych, umożliwiającym najszybszy dostęp do wszystkich zasobów globalnej sieci Internet,

• Punktami styku z operatorami na granicach Polski zachodniej, południowej i wschodniej, umożliwiającymi tranzyt i terminowanie ruchu przechodzącego przez centralną Euro.

Sieć teletransmisyjną Exatel charakteryzuje niezawodność, elastyczność i możliwość zaspokojenia nawet najbardziej wyspecjalizowanych wymagań Klientów. Exatel stale rozbudowuje swoją sieć szkieletową i sieci miejskie w oparciu o sprzęt i oprogramowanie renomowanych producentów krajowych i zagranicznych.

3.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową

W związku z planami ekspansji na rynki europejskie, we wrześniu 2009 roku EXATEL zawarł z BT (British Telecom) umowę partnerską w ramach programu „BT Alliance”, stworzonego z myślą o wsparciu sprzedaży dystrybucji oraz obsługi produktów i usług BT, oferowanych poprzez światową sieć partnerów.

EXATEL jest pierwszym partnerem, stworzonego w 2008 roku, programu „BT Alliance”, w Polsce. Umowa umożliwia realizację potrzeb polskich klientów korporacyjnych w zakresie usługi MPLS działających na rynku międzynarodowym. Ten model partnerstwa pozwala polskim przedsiębiorstwom dostęp do usług oferowanych na bazie sieci globalnej zapewniając jednocześnie kontakt z zaufanym i doświadczonym na krajowym rynku operatorem, znającym specyfikę tego rynku, jego procesy, prowadzącym projekty w języku ojczystym.

Firma BT to światowy dostawca usług i rozwiązań komunikacyjnych dla przedsiębiorstw. BT działa w ponad 170 krajach na całym świecie. W Polsce jest obecna od 2005 roku. W ofercie firmy w Polsce znajdują się rozwiązania teleinformatyczne oraz zaawansowane usługi telekomunikacyjne świadczone wyłącznie dla firm.

W skład oferty wchodzą: międzynarodowe połączenia sieciowe, konwergentne rozwiązania telekomunikacyjne, usługi konsultingowe, sieciowy outsourcing IT, zarządzanie infrastrukturą IT oraz kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę wydajności operacyjnej przedsiębiorstw.

Na świecie, ponad 60 % firm notowanych w rankingu Top 500 magazynu „Fortune” jest klientami BT.

3.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne

Firma EXATEL oferuje grupy świadczenia usług:

USŁUG I TRANSMISJI DANYCH

 VPN MPLS

 VPN Frame Relay/ ATM

 Łącza krajowe i międzynarodowe

USŁUG I INTERNETOWE

 Quality Internet

 Quality IP Tranzyt

USŁUG I GŁOSOWE

 Telefonia IP (IP PABX)

 Dostęp ISDN

 Infolinie 800, 801

 Usługa 1044

HURTOWE GŁOSOWE USŁUG I OPERATORSKIE

 Tranzyt i terminowanie połączeń do wszystkich operatorów krajowych

 i zagranicznych

 Zakańczanie połączeń w sieci EXATEL

 Dzierżawa numeracji geograficznej EXATEL oraz obsługa numeracji

 geograficznej operatora

 Przenoszenie numeracji na rynku krajowym od innych operatorów

 Dzierżawa numeracji 800 i 801

3.5. Charakterystyka stosowanych technologii

USŁUGI TRANSMISJI DANYCH

Usługi transmisji danych, oferowane klientom EXATEL, przeznaczone są dla wielooddziałowych korporacji i jednostek administracji państwowej przesyłających pomiędzy lokalizacjami duże ilości danych, wrażliwych na parametry transmisji.

W skład tej grupy usług wchodzi budowa wirtualnych sieci korporacyjnych (VPN – ang.Virtual Private Network) w technologii IP MPLS (usługa VPN MPLS) oraz Frame Relay/ ATM (ang. Frame Relay/ Asynchronous Mode) – usługa VPN FR/ ATM.

VPN MPLS

Usługa VPN MPLS to jedna z najbardziej zaawansowanych usług transmisji danych.

Stosowana jest do połączenia rozproszonych geograficznie lokalizacji klienta w jedną sieć korporacyjną. W celu umożliwienia transmisji pomiędzy lokalizacjami klienta, z sieci IP MPLS EXATEL (ang. Multiprotocol Label Switching) wydzielana jest w sposób logiczny sieć dedykowana dla klienta (sieć wirtualna). Należy podkreślić, że sieć VPN klienta jest w pełni odseparowana od innych sieci wirtualnych i sieci Internet.

Dzięki implementacji mechanizmów QoS (ang. Quality of Service) przesyłane w sieci korporacyjnej aplikacje zostają przypisane do różnych kategorii ruchu o zróżnicowanych priorytetach. Pozwala to lepiej wykorzystać dostępne zasoby sieciowe i jednocześnie

zagwarantować najlepsze możliwe parametry transmisji dla wybranych danych. Wartości parametrów jakościowych, takich jak: opóźnienie, utrata pakietów, czy tzw. zmienność opóźnienia (jitter), są monitorowane i zagwarantowane w SLA (ang. Service Level Agreement).

Usługa VPN MPLS EXATEL obejmuje do 6 kategorii ruchu. W typowych implementacjach głos i dane biznesowe przesyłane są w odrębnych klasach, z odpowiednio dopasowanymi parametrami transmisji. Kilka klas ruchu umożliwia bezkonfliktowe współdzielenie pasma przez większą ilość aplikacji klienta w jednej sieci korporacyjnej na jednym łączu dostępowym.

Ważną cechą usługi VPN MPLS jest możliwość zlecenia zarządzania usługą EXATEL, co pozwala na zmniejszenie kosztów i całkowite przejęcie przez dostawcę odpowiedzialności za prawidłowe działanie usługi.

VPN FRAME RELAY

Usługa VPN Frame Relay realizowana jest przez zestawienie stałych, dedykowanych kanałów PVC (ang. Permanent Virtual Connection) o określonej przepustowości gwarantowanej CIR (ang. Committed Information Rate) pomiędzy lokalizacjami klienta.

Przez odbiorców wykorzystywana jest w celu budowy własnej sieci korporacyjnej. Zaletą usługi jest stosunkowo niski koszt wdrożenia.

Oferta EXATEL obejmuje przepustowości od 128 Kb/s do 2 Mb/s (usługa zestawiana w sieci Frame Relay). W przypadku przepustowości powyżej 2 Mb/s usługa jest realizowana w sieci ATM.

ŁĄCZA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

Usługa Łącza Krajowe i Międzynarodowe to najprostsza

funkcjonalnie, a zarazem najbardziej uniwersalna usługa transmisji danych. Polega na zestawieniu przez EXATEL synchronicznego traktu cyfrowego pomiędzy dwiema lokalizacjami, znajdującymi

się na terenie Polski, lub jednej w Polsce a drugiej poza terytorium kraju.

W celu realizacji łączy międzynarodowych EXATEL współpracuje z wieloma operatorami zagranicznymi.

Usługa dzierżawy łączy cyfrowych oparta jest na standardzie transmisji SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy) w sieci światłowodowej EXATEL. Transmisja danych odbywa się w wydzielonych kanałach cyfrowych, o stałej przepustowości, przeznaczonych do wyłącznego wykorzystania przez jednego użytkownika.

USŁUGI INTERNETOWE

Grupa usług internetowych obejmuje usługi dostępu do Internetu o zróżnicowanych parametrach: Quality IP Tranzyt i Quality Internet. Usługi te oferowane są klientom biznesowym i dostawcom usług internetowych oraz dużym operatorom telekomunikacyjnym.

Zasoby w sieci Internet budowane są poprzez bezpośrednie,

redundantne (gwarantujące ciągłość świadczenia usługi w przypadku awarii) punkty styku z sieciami największych operatorów (TP, Global Crossing, Level3, T-Systems) oraz uczestnictwo w punktach wymiany ruchu IP (De- CIX, PL-IX, PIX).

QUALITY INTERNET

Usługa Quality Internet zapewnia wysokiej jakości dostęp do polskich i międzynarodowych zasobów Internetu za pośrednictwem sieci EXATEL. Usługę cechuje gwarancja przepustowości w całej sieci operatora. Elastyczne podejście EXATEL pozwala na zaspokojenie wymagań klientów działających na różnych rynkach.

Oferta EXATEL obejmuje przepustowości od 2 Mb/s wzwyż.

ŁĄCZA KRAJOWE

I MIĘDZYNARODOWE

Usługa Łącza Krajowe i Międzynarodowe to najprostsza funkcjonalnie, a zarazem najbardziej uniwersalna usługa transmisji danych. Polega na zestawieniu przez EXATEL synchronicznego traktu cyfrowego pomiędzy dwiema lokalizacjami, znajdującymi

się na terenie Polski, lub jednej w Polsce a drugiej poza terytorium kraju. W celu realizacji łączy międzynarodowych EXATEL współpracuje z wieloma operatorami zagranicznymi.

Usługa dzierżawy łączy cyfrowych oparta jest na standardzie transmisji SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy) w sieci światłowodowej EXATEL. Transmisja danych odbywa się w wydzielonych kanałach cyfrowych, o stałej przepustowości, przeznaczonych do wyłącznego wykorzystania przez jednego użytkownika.

USŁUGI GŁOSOWE

Usługi głosowe EXATEL umożliwiają klientom redukcję kosztów wykonywanych połączeń telefonicznych, z jednoczesną gwarancją jakości usługi na poziomie określonym w SLA. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii

i stałej dbałości o rozbudowę sieci telekomunikacyjnej.

Niezawodna komunikacja to często, w dzisiejszych czasach, jeden z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu działań biznesowych. Wszystkie usługi głosowe oferowane są w atrakcyjnych planach taryfowych, dostosowanych do potrzeb klienta.

TELEFONIA IP (IP PABX)

Telefonia IP (IP PABX), oferowana przez EXATEL, jest usługą głosową, która umożliwia klientom wykonywanie połączeń telefonicznych z wykorzystaniem technologii IP.

W zakresie usługi leży realizacja pełnej gamy połączeń do stacjonarnych i komórkowych sieci telefonicznych.

Usługa realizowana jest w oparciu o architekturę systemu IMS (ang. IP Multimedia Subsystem). Aby skorzystać z usługi, w lokalizacji klienta wymagane są urządzenia komutacyjne

wyposażone w interfejsy IP. Mogą to być np.: centrala IP PABX, centrala PABX doposażona w odpowiednią kartę IP lub też centrala PABX współpracująca z bramką IP zapewniającą translację TDM/ IP. Realizacja połączeń telefonicznych jest możliwa poprzez zestawienie IP Trunk’u pomiędzy centralą klienta, a siecią IMS EXATEL. Wymiana informacji sygnalizacyjnych pomiędzy urządzeniami odbywa się z wykorzystaniem protokołu SIP (ang. Session Initiation Protocol) – protokół zalecany lub H.323.

W zależności od potrzeb klienta, usługa jest realizowana z wykorzystaniem sieci VPN MPLS lub dostępu do Internetu.

Zastosowanie VPN MPLS EXATEL umożliwia nadanie priorytetów dla przesyłanych pakietów danych w ten sposób, by zapewnić najwyższą jakość rozmów telefonicznych. Nie bez znaczenia jest również separacja połączeń telefonicznych od publicznego Internetu i związane z tym bezpieczeństwo.

Oferta obejmuje:

• połączenia lokalne i strefowe

• połączenia międzystrefowe

• połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci zagranicznych

• połączenia do polskich sieci telefonii komórkowej

• połączenia do sieci usług inteligentnych

• połączenia z numerami alarmowymi i skróconymi

DOSTĘP ISDN

Dostęp ISDN to telefoniczna usługa głosowa, która umożliwia klientom wykonywanie połączeń telefonicznych z aparatów stacjonarnych oraz połączeń modemowych dla potrzeb transmisji danych (fax, dial-up Internet). Jest realizowana w technologii

ISDN, na styku 30B+D (PRI).

Aby skorzystać z usługi, w lokalizacji klienta, wymagane są urządzenia komutacyjne – takie jak cyfrowa centrala abonencka PABX (ang. Private Automatic Branch Exchange) – przyłączone bezpośrednio do centrali telefonicznej EXATEL.

Kompleksowa oferta obejmuje:

• połączenia lokalne i strefowe

• połączenia międzystrefowe

• połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci zagranicznych

• połączenia do polskich sieci telefonii komórkowej

• połączenia do sieci teleinformatycznych

• połączenia do sieci usług inteligentnych

• połączenia do sieci przywoławczych

• połączenia z numerami alarmowymi i skróconymi

INFOLINIE 800, 801

Infolinie 800 i 801 to propozycja dla firm (o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym), którym zależy na bezpośrednim kontakcie z indywidualnym klientem poprzez darmową lub częściowo płatną infolinię. Pozwala ograniczyć zakres poruszanych w rozmowach tematów do spraw ściśle merytorycznych. Usługa 800 pozwala osobie dzwoniącej uzyskać bezpłatne połączenie telefoniczne, dzięki przejęciu opłaty za jego realizację przez firmę (abonenta usługi 800), do której dzwoni.

Istotą usługi 801 jest rozłożenie opłaty za połączenie pomiędzy osobę dzwoniącą (użytkownika usługi) a firmę (abonenta usługi 801), do której dzwoni. Koszt połączenia dla abonenta (użytkownika usługi inicjującego połączenie) określa obsługujący go operator.

Unikatowy i jednolity na terenie całego kraju numer ze wskaźnikiem 800 lub 801 wybierany jest bez dodatkowych prefiksów.

USŁUG A 1044

Usługa 1044 to telefoniczna usługa głosowa kierowana do Abonentów TP. Dostęp do usługi jest uzyskiwany za pomocą Prefiksu 1044 lub w drodze Preselekcji. W ramach usługi 1044 realizowane są połączenia lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe, połączenia do operatorów polskich sieci ruchomych oraz połączenia do Internetu.

4. TK Telekom

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. (TK Telekom) jest operatorem telekomunikacyjnym, który powstał w 2001 roku na bazie stanowiącej część PKP Dyrekcji Teleinformatyki Kolejowej.

Firma kompetencje pozwalające oferować rozwiązania zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych, dla wielooddziałowych rozbudowanych strukturalnie korporacji jak i usługi dla klientów indywidualnych. Rozwiązania firmy, w tym zaawansowane systemy zarządzania ruchem kolejowym i prowadzenia pociągów od lat, z powodzeniem sprawdzają się w Spółkach należących do Grupy PKP. TK Telekom świadczy usługi transmisji danych dla administracji publicznej i na potrzeby specjalne - w tym na rzecz obronności kraju. W 2007 roku firma oddała do użytku sieć transmisji danych opartą na technologii IP/MPLS.

4.1. Topologia i organizacja sieci

TK Telekom posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu usług telekomunikacyjnych. Początki działalności sięgają czasów, kiedy rozpoczynano budowę sieci kolejowej na terenie Polski. Przez lata rozwijano technologie telekomunikacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ruchu Kolejowego. W oparciu o współprace z PKP zbudowano sieć teletransmisyjną, która nie tylko charakteryzuje się bezpieczeństwem, potężną przepustowością ale i co najważniejsze swym zasięgiem pokrywa niemal cały kraj.

W 2001 roku na mocy decyzji Zarządu PKP S.A. utworzono spółkę prawa handlowego - Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o.o., która zarządza siecią teletransmisyjną PKP. W październiku 2010 spółka zmieniła nazwę na TK Telekom Spółka z o.o. Dziś na bazie powstałej infrastruktury oferuje zawansowane technologicznie i efektywne kosztowo usługi dla operatorów, dla biznesu i dla klientów indywidualnych.

Udziałowcami firmy są w 58,54% Skarb Państwa, w 41,46% PKP S.A. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 418 852 000,00 złotych.

Sieć transmisji danych oparta jest na technologii IP/MPLS (Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching) o przepustowości międzywęzłowej 10Gbit/s.

Sieć zbudowana jest w oparciu o routery serii CRS-1 i GSR 12400 z wykorzystaniem zaawansowanych technologii QoS (Quality of Service). Na poziomie Traffic Engineering (inżynierii ruchu) zapewniona jest protekcja ścieżek sieci. Gwarantuje to możliwość bezprzerwowej transmisji strumieniowej, w jakości umożliwiającej transmisję sygnału IPTV (Internet Protocol Television). Dzięki implementacji wysoko wydajnej platformy softswitch VoIP (Voice over Internet Protocol)realizowana jest transmisja głosu. Sieć TK Telekom zbudowana jest zgodnie z architekturą sieci NGN (Next Generation Network), która umożliwia transmisję danych, głosu i video w ramach jednego łącza światłowodowego.

4.2. Dane i mapy ilustrujące zasięg i pokrycie sieci

Ze względu na wielkość i przepustowość sieci należy do grona największych operatorów sieci szkieletowych w Polsce. Sieć TK Telekom to ponad 6 000 km kabli światłowodowych, 22 000 km kabli miedzianych. Pojemność sieci transportowej wynosi 1,7 Tbit/s.4.3. Połączenia z innymi sieciami krajowymi i siecią światową

Sieć teletransmisyjna zbudowana jest z wykorzystaniem systemów: DWDM (ok. 4000 km), SDH STM 64, STM 16, STM 4, STM1. Posiada liczne punkty wymiany ruchu głosowego z operatorami krajowymi, międzynarodowymi oraz punkty styku z sieciami największych dostawców internetu. Dysponuje łączami międzynarodowymi na linii Warszawa - Berlin - Frankfurt n. Menem, Warszawa - Praga oraz Warszawa - Kijów.

4.4. Świadczone usługi telekomunikacyjne

Firma TK Telekom oferuje grupy świadczenia usług:

 Transmisji danych

 Dzierżawy łączy

 Internetowe

 Telefoniczne

 Budownictwa telekomunikacyjnego

4.5. Charakterystyka stosowanych technologii

TRANSMISJA DANYCH

ETHERNET

Usługa transmisji danych realizowana w technologii Ethernet zapewniająca przepływność łącza od 2 Mb/s do 2x 1 GB/s. Dzięki wysokim parametrom transmisji technologii Ethernet oraz wysokim standardom bezpieczeństwa możliwe jest korzystanie z

zaawansowanych, zintegrowanych aplikacji biznesowych oraz multimedialnych środków komunikacji.

Usługa skierowana jest do dużych i średnich firm oraz instytucji, posiadających kilka oddziałów, dla których ze względu na profil działalności lub wykonywane funkcje konieczne jest zbudowanie sieci charakteryzującej się dużymi przepływnościami zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Korzyści dla Klienta

• Budowa korporacyjnej sieci transmisji danych bez rozbudowy własnych służb informatycznych firmy.

• Utrzymanie i zarządzanie siecią przez wysokiej klasy specjalistów.

• Uniknięcie wydatkowania środków na szybko „starzejący” się sprzęt sieciowy i teletransmisyjny.

• Łatwe zwiększenie przepustowości w sieci, które nie wiąże się z wymianą czy dokupieniem nowego sprzętu.

• Pisemna gwarancja jakości usług i poziomu bezpieczeństwa ustalona w umowie (SLA).

• Pełna separacja transmisji danych wraz z zabezpieczeniem przed atakami z zewnątrz.

• Możliwość transmisji danych, głosu oraz wideo wysokiej jakości na jednym, uniwersalnym łączu.

TK MPLS

Usługa TK MPLS wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych firm. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii MPLS (Multi Protocol Label Switching) stworzono rozwiązanie, które umożliwia powiązanie lokalnych sieci LAN (Local Area Network) Klienta w pełni zarządzaną sieć WAN (Wide Area Network). TK MPLS daje możliwość stworzenia teleinformatycznej sieci VPN (Virtual Private Network) wiążącej centralę firmy ze wszystkimi jej oddziałami i pracownikami zarówno w kraju jak i za granicą.

Usługa TK MPLS to optymalne rozwiązanie dla:

-Firm, które korzystają z wielu aplikacji potrzebnych do sprawnego funkcjonowania firmy (transmisja danych, łączność z Internetem, wykorzystywanie scentralizowanych zasobów Intranetowych),

-Firm, którym zależy na komunikacji w systemie centrala-oddział lub też w systemie każdy z każdym,

-Firm, którym zależy na niezawodnej pracy całej sieci.

MPLS jest technologią stosowaną przez routery, w której tradycyjny routing pakietów został zastąpiony przez przełączanie etykiet.

MPLS pozwala na realizację następujących usług:

• MPLS IP VPN

• TET (Traffic Engineering Tunnels)

• AToM (Any Transport over MPLS)

• VPLS (Virtual Private LAN Services)

Kolpak FR & ATM

Podłączenie do sieci transmisji danych przy użyciu protokołu Frame Relay i / lub ATM, które pozwala łączyć lokalizacje klienta niemal na całym świecie. Dostępna prędkość transmisji danych to dla FR - od n x 64kb/s do 2 Mb/s, a dla ATM - od 1 Mb/s do 155 Mb/s.

Sieć KOLPAK FR & ATM charakteryzuje się: elastycznym sterowaniem przepływnością w sieci (pojemność sieci nie wykorzystana w danej chwili przez dane połączenie wirtualne może zostać wykorzystana przez inne), bezpieczeństwem przesyłanych danych, a także niezawodnością (redundancja drogi).

DZIERŻAWA ŁĄCZY

DZIERŻAWA KANAŁÓW CYFROWYCH

Udostępnienie przezroczystego bitowo łącza pomiędzy dwoma punktami w relacjach krajowych i międzynarodowych i zapewnienie na nim transmisji o stałej szybkości w zakresie od E1(2 Mbit/s), przez E3(34 Mbit/s), STM-1 (155 Mbit/s), STM-4(622 Mbit/s), STM-16(2,5 Gbit/s).

Spółka zapewnia kompletną realizację usługi (od zestawienia i uruchomienie kanału cyfrowego do zainstalowania urządzeń zakończenia łącza), a nawet na życzenie klienta zestawia łącza dostępowe.

Dla tej usługi istnieje także możliwość uzgodnienia indywidualnej umowy dotyczącej gwarancji jakości świadczonych usług tzw. SLA (Service Level Agreement).

DZIERŻAWA KANAŁÓW OPTYCZNYCH

Udostępnienie pojedynczego przezroczystego kanału optycznego (tzw. Lambdy) w systemie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), umożliwiające uruchomienie systemu teletransmisyjnego o przepływności maksymalnej STM - 16 (np. ATM, Gigabit Ethernet).

Istnieje możliwość uruchomienia do 32 kanałów o przepływności 2,5 Gbit/s każdy, z możliwością upgrade`u do przepływności 10 Gbit/s.

INTERNETOWE

TK Carrier

Usługa TK Carrier polega na zapewnieniu dostępu do krajowych i zagranicznych zasobów sieci Internet. W ramach usługi wykonywane jest przyłączenie zgodne z indywidualnym projektem.

Szybkość transmisji jest dostosowywana do potrzeb Klientów i może stanowić dowolną wielkość od 1 Mb/s.

Pasmo symetryczne - prędkość transmisji w obydwu kierunkach jest identyczna i gwarantowana.

Optymalne rozwiązanie - zarządzanie ruchem za pomocą protokołu BGP4 ( TK Carrier dostępny jest tylko dla Klientów posiadających własny AS ( System Autonomiczny).

TK Express

Usługa TK Express to wysokiej jakości dostęp do krajowych i zagranicznych zasobów sieci Internet. Oferujemy szeroki zakres przepustowości pozwalający na dostosowanie rozwiązań do bieżącego zapotrzebowania Klienta oraz ich modyfikację w miarę rozwoju firmy.

W ramach usługi dostarczane jest łącze dostępowe zakończone stykiem Ethernet.

Szybkość transmisji jest dostosowywana do potrzeb Klientów i może stanowić dowolną wielkość od 1 Mb/s.

Pasmo symetryczne - prędkość transmisji w obydwu kierunkach jest identyczna i gwarantowana.

TK Express to optymalne rozwiązanie dla: dostawców usług Internetowych (ISP) i Firm, których działalności wymaga stabilnych i szybkich łączy internetowych.

TK TDI

Usługa TDI to stały i szybki dostęp do Internetu bez blokowania linii telefonicznej. TDI to nieograniczona możliwości korzystania z Internetu, a także podstawa do korzystania z Telefonii Internetowej.

Usługa TDI to optymalne rozwiązanie dla firm, które optymalizują koszty a jednocześnie dostęp do informacji jest dla nich najważniejszy oraz firm, których działalność opiera się na szybkim medium jakim jest Internet.

Dostęp do Internetu zakończony modemem ADSL z jednym portem Ethernet.

netk@

Usługa netk@ to stały, szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii ADSL oferowany w opcjach: 512 kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s, 6 Mb/s, 10 Mb/s, 20 Mb/s w ramach oferty BSA - na analogowej linii TP. Wraz z usługą można zamówić stały publiczny adres IP.

Abonent w zależności od potrzeb może zakupić w promocyjnej cenie jedno z 2 niezawodnych urządzeń końcowych:

• Sagem F@st 800 z portem USB

• Zyxel P-660R-D1 ADSL2

Usługa netk@ to optymalne rozwiązanie dla: osób dla których Internet to źródło informacji o świecie, rozrywka, sposób na kontaktowanie się z przyjaciółmi.

USŁUGI TELEFONICZNE

Linia cyfrowa 30B+D

Jest to linia cyfrowa, która daje możliwość korzystania z wielu usług telekomunikacyjnych, w tym samym czasie przy użyciu jednego łącza cyfrowego.

Usługa TK ISDN PLUS jest skierowana do średnich i dużych firm oraz do przedsiębiorstw wykorzystujących rozwiązania oparte o centralę PABX.

• Możliwość prowadzenia 30 niezależnych rozmów telefonicznych jednocześnie - Klienci będą mogli w każdej chwili, bez problemu skontaktować się z Firmą.

• 30 linii cyfrowych i na start 100 numerów telefonicznych do wykorzystania.

• Tańsze rozmowy - opłaty za Twoje rozmowy rozliczane, co do jednej sekundy.

• Możliwość bezpośredniego wybierania numerów wewnętrznych dzięki centrali PABX.

• Możliwość budowania sieci LAN.

• Gwarancja bezpieczeństwa przesyłanego głosu i danych.

• W ramach usługi dostęp ISDN z 30 kanałami B (o przepustowości 64 kbit/s każdy), oraz z jednym kanałem sygnalizacyjnym D (o przepustowości 64 kbit/s).

• Wsparcie techniczne w systemie 24/7/365

Linia cyfrowa i analogowa ISDN2B+D

Oferta dostępu do linii telefonicznej i internetu. Usługa realizowana jest w dwóch wariantach:

• dostęp cyfrowy ISDN 2B+D,

• dostęp anlogowy.

Dostęp cyfrowy ISDN: • Możliwość• prowadzenia 2 niezależnych rozmów telefonicznych jednocześnie. • 2 linie cyfrowe. • Wsparcie techniczne w systemie 24/7/365 Dostęp analogowy: • Możliwość• wykonywania połączeń głosowych. • Dostęp do sieci internetowej. • Korzystne plany taryfowe. • wsparcie techniczne w systemie 24/7/365 Poza standardowymi usługami telefonicznymi świadczymy również: • WGA (Wydzielona Grupa Abonentów - min. 10); • przenoszenie wywołań; • transferowanie połączeń; • automatyczne oddzwanianie w obrębie jednego węzła cyfrowego; • gorącą linię; • zestawienie połączeń konferencyjnych; • połączenia oczekujące; • prezentacja numeru wywołującego itp.

Telefonia Internetowa

Telefonia Internetowa to usługa tanich połączeń głosowych realizowana z wykorzystaniem łączy internetowych. Oferta skierowana jest do wszystkich użytkowników internetu, którym zależy na redukcji kosztów rozmów telefonicznych. Korzystając z telefonu internetowego zaoszczędzisz na rozmowach międzynarodowych, międzymiastowych i do sieci komórkowych. Z numerami sieci TK Telefonia Internetowa będziesz rozmawiać za darmo.

Usługa TK Telefonia Internetowa to optymalne rozwiązanie dla:

• Firm, którym zależy na redukcji kosztów za rozmowy międzynarodowe, międzymistowe i do sieci komórkowych,

• Firm, które chcą zredukować do zera koszty rozmów pomiędzy własnymi oddziałami.

• Darmowe połączenia z numerami należącymi do sieci TK Telefonia Internetowa.

• Atrakcyjne stawki za rozmowy międzynarodowe - już od 0,08 zł netto/min, np. do Niemiec i Anglii.

• Niskie ceny za minutę połączenia z numerami stacjonarnymi na terenie Polski 0,06 zł netto /min.

• Niższe ceny połączeń do sieci komórkowych.

• Prosty i wygodny sposób korzystania z usługi: bez konieczności posiadania dodatkowych akcesoriów, np. słuchawek, czy mikrofonu; możliwość wykonywania i odbierania połączeń przy wyłączonym komputerze.

• Możliwość zachowania dotychczasowych numerów telefonów lub wybór nowych z dostępnych 32 stref numeracyjnych.

• Możliwość dowolnego wyboru strefy numeracyjnej spośród 32 dostępnych stref.

• Proste zasady naliczania opłat - niezmienne przez całą dobę.

• Brak opłaty za rozpoczęcie połączenia.

• Naliczanie sekundowe.

• Pomoc w instalacjach niestandardowych.

• Wsparcie techniczne w systemie 24/7/365

Prefiks1022

Prefiks 1022 to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą obniżyć koszty rozmów telefonicznych. Korzystanie z usług nie wymaga rezygnacji z umowy z dotychczasowym operatorem ani z posiadanych linii telefonicznych. Nie ma potrzeby zakupu dodatkowych linii telefonicznych, internetowych, czy zmiany numerów telefonów.

Oferta kierowana do małych i średnich firm posiadających linie telefoniczną innego operatora niż Telekomunikacja Kolejowa.

• Atrakcyjne stawki - oszczędności nawet do 44 %.

• Możliwość wyboru optymalnego planu taryfowego.

• Naliczanie sekundowe.

• Brak opłat za rozpoczęcie połączenia.

• Brak opłat abonamentowych, instalacyjnych, aktywacyjnych.

• Prosty sposób korzystania z usługi.

• Atrakcyjne stawki połączeń realizowanych w ramach sieci TK Telekom.

• Wsparcie techniczne w systemie 24/7/365

TK Biznes Info

TK Biznes Info - to oferta numerów ogólnopolskich 0-800 lub 0-801 służących komunikacji Firmy z Klientami. Posiadanie firmowej infolinii podnosi jakość obsługi Klientów, ułatwia zdobycie informacji o firmie i jej usługach lub produktach, ale co najważniejsze kreuje wizerunek firmy jako instytucji dbającej o Klienta. TK Biznes Info to usprawnienie komunikacji Klient - firma, a także narzędzie służące do prowadzenia działań promocyjno-marketingowych. W ramach TK Biznes Info oferujemy Ci dwa rozwiązania. 0- 800 TK Biznes Info

• Jeden bezpłatny ogólnopolski numer dla Klientów, którzy chcą się skontaktować z Twoją Firmą.

• Koszty rozmów w tej opcji w 100% pokrywa właściciel numeru - Twoi Klienci dzwonią do Ciebie za darmo.

0- 801 TK Biznes Info

• Jeden ogólnopolski numer dla wszystkich Klientów, którzy łatwo mogą zdobyć informacje.

• Opłata za połączenie jest dzielona pomiędzy właściciela numeru i osobę dzwoniącą.

TK Biznes Info to optymalne rozwiązanie dla:

• Firm, które chcą zarządzać relacjami z Klientem poprzez stworzenie centrum kontaktu z Klientem,

• Firm świadczących usługi serwisowe - jeden punkt kontaktu z Firmą,

• Firm, którym zależy by Klienci mieli stały dostęp do informacji o usługach,

• Firm organizujących okresowe, duże eventy, które wymagają profesjonalnego dostępu do informacji o wydarzeniu.

5. Podsumowanie

Rynek operatorów sieci szkieletowych w Polsce jest dość mocno rozwinięty. Firmy oferują zarówno usługi dla firm jak i dla usługi dla domu. Oferty są bardzo elastyczne a operatorzy oferują duże możliwości dopasowania usług do własnych potrzeb.

Największym i najważniejszym wyzwaniem dla operatorów jest rozwijanie i modernizowanie infrastruktury tak, żeby rozwój sieci rzeczywiście umożliwiał budowanie społeczeństwa informacyjnego.

Jeśli do 2015 roku uda nam się wykorzystać 1 mld euro ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury internetowej - niemal wszyscy Polacy (90%) będą mieli dostęp do Sieci. Rząd zakończył właśnie prace nad programem, który miałby uratować pieniądze unijne.

6. Literatura

• http://www.exatel.pl

• http://crowley.pl

• http://www.tktelekom.pl

• http://www.operatorzy.pl

• http://pl.wikipedia.org

• http://www.msipolska.pl

• http://itpedia.pl/index.php/Sieci_optyczne_w_Polsce

• http://infokolej.nowyekran.pl/post/2265,skok-na-polskie-swiatlowody