1. Przedstawienie postaci doktora Pawła Obareckiego:

- przybycie bohatera do Obrzydłówka;

- podjęcie działań mających poprawić warunki życia najuboższych mieszkańców miasteczka;

- kłótnie i niesnaski doktora z miejscową elitą;

- narastanie trudności w realizowaniu celów postawionych przez doktora;

- pojawienie się plotek o związkach bohatera z duchami;

- poddanie się Obareckiego;

- obojętność i lenistwo doktora.

2. Wezwanie bohatera do pacjentki.

3. Rozpoznanie w chorej nauczycielce dawnej, studenckiej miłości – Stanisławy Bozowskiej.

4. Wysłanie parobka po lek dla chorej.

5. Historia Stanisławy Bozowskiej:

- chęć podjęcia studiów medycznych;

- zamiar wyjazdu za granicę;

- spotkania w środowisku społeczników;

- decyzja o wyjeździe na prowincję.

6. Śmierć nauczycielki i rozpacz Obareckiego:

- znalezienie przez lekarza listu Bozowskiej do koleżanki;

- rozmowa Pawła z parobkiem;

7. Chwilowa zmiana trybu życia bohatera.