Patriota jest to osoba,która kocha i szanuje ojczyznę. Czy pojęcie patriotyzmu jest dla nas ważne? Czy zastanawiamy się nad tym? Często dążąc za modą, zapominamy o takich ważnych sprawach. Moim zdaniem pojęcie patriotyzmu w czasach współczesnych nie odgrywa tak ważnej roli jak dawniej. Patriotami na pewno byli bohaterowie książki ,,Kamienie na szaniec". Rudy, Zośka i Alek oddali życie za ojczyznę. Walczyli o nią wytrwale.Byli dumni z tego, że są Polakami. Swą miłość do kraju przejawiali w tym, że pragnęli zdobywać jak największą wiedzę o kraju. Dzisiejsza młodzież natomiast często unika tego, aby wyrażać swój patriotyzm również przez chęć zdobywania wiedzy na temat Polski. Wiedzę o naszej historii traktują jak każdy inny przedmiot szkolny. Niektórzy mówią, że są patriotami, ale ich słowa są sprzeczne z czynami. Do grona patriotów można zaliczyć tytułowego bohatera ,,Pana Tadeusza". Tadeusz był młodzieńcem, który szanował Polską tradycję i obyczaje naszego kraju. W dworku, w którym mieszkał, było wiele rzeczy świadczących o jego polskości. Na ścianach domu wisiały obrazy polskich dowódców. W dzisiejszych czasach często widzi się, jak symbole narodowe są traktowane. Dawniej flaga była szanowana, a dzisiaj widzimy jak na meczach wymachują nią kibice. Tymi gestami pokazują że są Polakami. Co to za Polacy, którzy po meczach wdają się w bójki, które mają wiele negatywnych skutków. stosunek do...