Kilka przykładów bibliografii:Słownik synonimów i antonimów, red. Gajewska B., Pawlus M., Bielsko-Biała 2006, hasło: honor.Kwiatkowski P., Test projektorów multimedialnych [w:] Komputer Świat 22/2008, s.52.Sienkiewicz H., Krzyżacy, Kraków 2005, t.1.Red. Jakubiec A.; Kompan, Warszawa 2008.Sapkowski A.; Miecz przeznaczenia [w:] tegoż, Cykl opowieści o wiedźminie, Warszawa 2001.Encyklopedia popularna PWN, red. Łąkowski R.; Warszawa...