Kilka przykładów bibliografii:

Słownik synonimów i antonimów, red. Gajewska B., Pawlus M., Bielsko-Biała 2006, hasło: honor.

Kwiatkowski P., Test projektorów multimedialnych [w:] Komputer Świat 22/2008, s.52.

Sienkiewicz H., Krzyżacy, Kraków 2005, t.1.

Red. Jakubiec A.; Kompan, Warszawa 2008.

Sapkowski A.; Miecz przeznaczenia [w:] tegoż, Cykl opowieści o wiedźminie, Warszawa 2001.

Encyklopedia popularna PWN, red. Łąkowski R.; Warszawa 1982, hasło: klasycyzm.

Słownik wyrazów obcych, red. Kopaliński W., Warszawa 1975, hasło: arszyn.

Reymont S.W., Zima [w:] tegoż, Chłopi, Kraków 1990, s.256-529.

Stolarczyk S., Wszechstronne pecety [w:] PC format 10/2008, s.4-5.