W mojej rozprawce chciałbym zaprzeczyć opinii co niektórych krytyków literackich, którzy uważają, że książka Antoine de Saint-Exupery’ego pod tytułem „Mały Książę” nie nadaje się i nie zasługuje na to by zajmować godne miejsce w kanonie lektur szkolnych. W tym celu przedstawię kilka przekonywujących mnie i mam nadzieję, że i także was, argumentów. A więc po pierwsze książka ta świetnie oddziałuje na wyobraźnię czytelnika zmuszając go do ciągłego myślenia. Przedstawiając bohaterów tekstu stawianych w nietypowych, wręcz niespotykanych sytuacjach staramy się pojąć przenośne znaczenie treści często posiadające ukryty sens, który autor książki chciał nam przekazać. Ukazuje on nam w ten sposób wiele problemów i wad ludzi dorosłych oraz ich bezradność w stosunku do beztroskich dzieci, które widzą często zaskakująco proste rozwiązania. Drugim bardzo ważnym argumentem jest to że dzięki tej pozycji możemy spróbować zrozumieć i spojrzeć na świat z zupełnie innego punktu widzenia, a mianowicie z punktu widzenia dziecka jakim jest Mały Książę. Dzieci są niezmiernie szczere, mówią nam to co...