W 1981 r. w Stanach Zjednoczonych rozpoznano pierwsze przypadki choroby nazwanej później zespołem nabytego upośledzenia odporności (Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS). Od tego czasu zachorowały miliony mieszkańców ponad 170 krajów świata, adziesiątki milionów ludzi uległo zakażeniu wirusem nabytego upośledzenia odporności (Human Immunodeficiency Virus – HIV), retrowirusem odkrytym w 1893 r. AIDS jest skutkiem zakażenia wirusem HIV. U zdecydowanej większości osób żyjących z wirusem HIV rozwija się AIDS. Od momentu zakażenia do rozwoju choroby upływa średnio 10 lat. Znane są przypadki wystąpienia AIDS wcześniejszego i późniejszego oraz nierozwinięci się choroby pomimo upływu kilkunastu lat. Po objawach krótkotrwałej, samoleczącej się, ostrej chorobie retrowirusowej, pojawiającej się u 50 – 70% osób, po 3 – 6 tygodniach od dnia infekcji następuje okres zakażenia bezobjawowego. AIDS ma bardzo zróżnicowany przebieg kliniczny. Może mieć postać zakażeń trudnych do leczenia, niektórych nowotworów ( mięsak Kaposiego, chłoniak mózgu) i zespołu otępienia. Choroby te mogą początkowo przebiegać niezależnie, lecz z czasem występują jednocześnie w różnych kombinacjach. AIDS do dziś jest chorobą nieuleczalna, a nad szczepionką zapobiegająca zakażeniu HIV trwają ciągle prace. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), realizując postanowienia Zgromadzenia Ogólnego ONZ, utworzyła w lutym 1987 r. specjalną agencję do spraw AIDS, opracowała światowy program zapobiegania tej chorobie i przystąpiła do jego realizacji. W Polsce, w1985 r. powołano pełnomocnika ministra zdrowia i opieki społecznej ds. AIDS, który utworzył kilkuosobowy zespół doradców. W 1986 r. AIDS został umieszczony w wykazie chorób zakaźnych podlegających przymusowemu leczeniu. Retrowirus występuje w dwóch formach: HIV – 1 i HIV – 2. Są to wirusy wykazujące odmienności biologiczne ipatogenetyczne. W większości krajów na świecie HIV – 1 zdecydowanie dominuje. HIV – 2 występuje przede wszystkim w Afryce Zachodniej, zidentyfikowano go także w Portugalii. Zakażenie wirusem może nastąpić przez: Stosunek seksualny z zakażona osobą Krew i jej pochodne – przetoczenie krwi, stosowanie niesterylnych narzędzi medycznych i niemedycznych, uszkodzenie błon śluzowych (zakażenia szpitalne) Przeszczep narządów od osoby zakażonej Sztuczne zapłodnienie nasieniem pochodzącym od zakażonego mężczyzny Wydzieliny i wydaliny (jeśli zawierają krew) Przeniesienie wirusa z organizmu matki na płód. Trzeba zrozumieć różnicę między chorym na AIDS a zakażonym wirusem HIV. Ten pierwszy człowiek jest bardzo chory, ten drugi jest fizycznie...