1864 kartaczownica Gatlinga (Richard Gatling)

1870 margaryna (Hippolyte Mege-Mauriez)

1871 tramwaj elektryczny (Werner Siemens)

1873 dynamit (Alfred Nobel)

1876 telefon (Alexander Graham Bell)

1878 elektryczny piec łukowy (William Siemens)

1879 Żarówka (Thomas Alva Edison)

1880 papieros James Albert Bonsack patentuje dwukrotnie maszynę do masowej

produkcji papierosów

1884 karabin maszynowy (Hiram Maxim)

sterowiec - Arthur Renard i Charles Kerebs

1885 szybkoobrotowy silnik benzynowy (patent) - Gottlieb Daimler (Niemcy)

1885 Ferdynard Zepellin konstruje sterowiec

1885 samochód z silnikiem benzynowym (Carl Friedrich Benz)1890 piec indukcyjny - Edward Allen

1892 schody ruchome - Jesse Reno

galwanizacja - Michael Faraday

1895 kino - kinematograf (August Lumiere i Ludwik Lumiere)

1896 radio (Guglielmo Marconi, Aleksander Popow i Nikola Tesla)

1898 magnetyczny zapis dźwięku (Valdemar Poulsen)