Temat: Portret babci. Na podstawie wybranej literatury porównaj kreacje bohaterek, zwracając

uwagę na stosunek osoby mówiącej do opisywanej postaci.

I. LITERATURA PODMIOTU:

1. Jacek Dehnel, Lala, Warszawa 2006.

2. Jan Brzechwa, Czerwony kapturek, Warszawa 1991.

3. Jan Edward Kucharski, Moja babcia czarownica, Warszawa 1974.

4. Sławomir Mrożek, Tango. Wydawnictwo, Warszawa 1989.

5. Tadeusz Różewicz, Koncert życzeń. [dostęp 12.03.2011] dostępne w Internecie: http://republika.pl/j_uhma/rozewicz.html

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. A jaka jest Twoja babcia? [dostęp: 3.04.2011] dostępne w Internecie: http://my.opera.com/uleczk_a/blog/show.dml/107858.

2. Dramaturgia Sławomira Mrożka. Joanna Chojka, Gdańsk 1994.

3. Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, Warszawa 1995 s.102 [definicja babci].

4. Jaka jest moja babcia. [dostęp: 3.04.2011] dostępne w Internecie: http://nauka.katalogi.pl/strona_internetowa_a_bibliografia-t35592.html

III. RAMOWY PLAN WYPOWEDZI:

1. Określenie problemu:

Stereotypowe i niestereotypowe ujęcie motywu babci w literaturze. Babcia jako osoba ciepła, kochająca, dobra, ale także-zdziecinniała, niegrzeczna, wyzwolona.

2. Kolejność prezentowanych treści:

a) Naiwna i dobroduszna osoba z „Czerwonego Kapturka”

b) Babcia ze świata dziecięcych baśni – J. Kucharski „Moja babcia czarownica”

c) Czy starość musi być okresem choroby i niemocy – „Lala” J. Dehnela

d) „Koncert życzeń” T. Różewicza – demaskacja fałszywej miłości do babci.

e) Lekceważenie norm i ról społecznych przez bohaterkę „Tanga” S. Mrożka.

3. Wnioski:

- Literatura przedstawia głównie obraz relacji między babcią a wnukami.

- Babcia jest osobą kochającą i kochaną.

- Jest zazwyczaj uosobieniem dobroci, naiwności i serdeczności wobec świata.

- Pisarze współcześni skupiają się na problemach dotyczących starych ludzi, tj. choroba

i niemoc.

IV. MATERIAŁY POMOCNICZE:

- kartka z cytatami.