1.Definicja ADHD ADHD – skrót z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, określany w literaturze jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne. Jak podaje Słownik psychologiczny „nadpobudliwość psychoruchowa to zaburzenie dynamiki procesów nerwowych, które charakteryzuje znaczna przewaga procesu pobudzenia nad procesem hamowania, co znajduje swój wyraz w sferze ruchowej- w postaci wzmożonej ekspansji ruchowej lub niepokoju ruchowego, w sferze poznawczej- w postaci zaburzeń koncentracji uwagi, pochopności i pobieżności myślenia, w sferze emocjonalno-uczuciowej- w postaci nadmiernej wrażliwości emocjonalnej. Cechy te mogą również występować w pewnych układach, obejmujących tylko wybrane sfery funkcjonalne, np. poznawczą i ruchową” (Słownik psychologiczny, 1979). 2.Objawy: Sfera ruchowa Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo sprawiają rodzicom i nauczycielom ogromne problemy wychowawcze. Duża aktywność ruchowa jest charakterystyczna dla wszystkich dzieci, u niektórych nadpobudliwość objawia się w postaci drobnych ruchów wykonywanych w obrębie własnego ciała, takich jak: poruszanie palcami rąk, poprawianie włosów i okularów, rozpinanie i zapinanie guzików, obgryzanie paznokci, manipulowanie drobnymi przedmiotami itd. Pozostałe objawy to: • wyraźny niepokój ruchowy w zakresie dużej i małej motoryki • niemożność pozostawania w bezruchu przez nawet krótki czas • podrywanie się z miejsca • bezcelowe chodzenie • zwiększona szybkość i częsta zmienność ruchów (wrażenie ciągłego pośpiechu) • bieganie • przymusowe wymachiwanie rękami • podskakiwanie • wzmożone drobne ruchy kończyn (machanie nogami, głośne deptanie, poruszanie palcami rąk, ciągłe zajmowanie się rzeczami, które leżą w zasięgu rąk lub nóg, kiwanie się na krześle itp.) • bieganie bez celu Sfera poznawcza Pierwsze symptomy ADHD można zauważyć w pierwszych pięciu latach życia. Dzieci w tym wieku mają trudności z koncentracją uwagi, trudnościami w percepcji wzrokowej i słuchowej oraz pobieżnym myśleniem. Dziecko nie potrafi skupić się nad dłużej wykonywaną czynnością, nawet najmniejsze bodźce zewnętrzne powodują zmianę kierunku zainteresowania. Uwaga dziecka jest rozproszona, dlatego często nie potrafi ono udzielić prawidłowych odpowiedzi na stawiane przez nauczycielkę pytanie. Przeważnie rozpoczęte zadanie pozostaje niedokończone. Pozostałe objawy to: • trudności w skupieniu uwagi (uwaga chwiejna, wybitnie zależna od czynników afektywnych) • brak wytrwałości w przypadku małego zainteresowania i niedostrzegania...