Winkelriedyzm - romantyczny nurt ideowy , swą nazwę zaznał od legendarnego bohatera Arnolda Winkelrieda , który w 1386 roku w bitwie pod Sempach (Szwajcaria) poprowadził wojska do boju przeciwko Austriakom poświęcił własne życie

-skierował na swoją pierś kopie nieprzyjaciela tworząc w ten sposób wyłom w szeregach wroga i przyczyniając się do zwycięstwa .Temu bohaterskiemu czynowi miał towarzyszyć słynny okrzyk "Droga do Wolności " . O Winkielriedyźmie mówi Kordian na szczycie Mont Blanc w dramacie Słowackiego .