IZRAELICI – DZIEJE I KULTURA 1. Osadnictwo na terenie Palestyny od III tysiąclecia pne 2. Powstanie i dzieje państwa Izrael a) zasiedlenie Palestyny przez semickich Hebrajczyków (XX-XV w. pne) uważanych za przodków Izraelitów, protoplastą rodu Abraham, który przywędrował na czele swojego plemienia do Kanaan (Palestyny) z Ur w Mezopotamii b) osiedlenie się potomków Abrahama w Egipcie („niewola egipska”), powrót do Palestyny pod przywództwem Mojżesza (XII w.) c) zjednoczenie plemion izraelskich przez Saula wobec zagrożenia Filistynów (X w.) d) pokonanie wrogów przez Dawida, ustanowienie Jerozolimy stolicą i ośrodkiem kultu, powiększenie terytorium państwa w wyniku podbojów e) rozkwit państwa za Salomona (ok. 965 – 932 pne) syna Dawida • pokojowa polityka wobec sąsiadów • ufortyfikowanie większych miast • wspieranie rozwoju handlu • zbudowanie Świątyni Jerozolimskiej, gdzie przechowywano Arkę Przymierza z kamiennymi tablicami Dekalogu f) kryzys państwa żydowskiego po śmierci Salomona • rozpad na Izrael (na północy) i Judę (na południu) • podbicie Izraela przez Asyrię w VIII w. pne • podbicie Judy przez Babilonię w VI w. pne, zburzenie Świątyni (odbudowana pod koniec VI w. pne) i uprowadzenie Izraelitów („niewola babilońska”) • zależność Palestyny od Persji, następnie Macedonii i w końcu Rzymu (I w. pne) g) diaspora (rozproszenie) Żydów po świecie po powstaniu, zakończonym klęską i...