Konspekt zajęć treningowych

Temat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki nożnej

Zadania :

- umiejętności: oswojenie się z piłką

- motoryczność: kształtowanie koordynacji, gibkości, sprawności ogólnej

- wiadomości: podstawowe przepisy gry – ilość zawodników w drużynie