Literatura podmiotu

1. J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971.

2. J. B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999

Literatura przedmiotu

1. T. Bieńkowski, Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku[w:] J. Pelc, Problemy literatury staropolskiej, Wrocław 1972

2. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991.

3. Cz. Hernas, Bartłomiej Zimorowic – kryzys mieszczańskiej „sielanki” lwowskiej [w:] tegoż, Barok, Warszawa 1980.

4. Cz. Hernas, Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowy [w:] tegoż, Barok, Warszawa 1980.

5. A. Krzewińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju, Warszawa 1979.

6. A. Nowicka-Jeżowa, Dyskusja z platońską koncepcją miłości w erotyce J. A. Morsztyna [w zbiorze:] Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, M. Hanusiewicz i A. Karpińskiego, Lublin 1995.

7. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku, Warszawa 2000.

8. L. Szczerbicka-Ślęk, Wstęp [do:] J. B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999