Literatura podmiotu 1. J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971. 2. J. B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999 Literatura przedmiotu 1. T. Bieńkowski, Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku[w:] J. Pelc, Problemy literatury staropolskiej, Wrocław 1972 2. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991. 3. Cz. Hernas, Bartłomiej Zimorowic – kryzys mieszczańskiej „sielanki” lwowskiej [w:] tegoż, Barok, Warszawa 1980. 4. Cz. Hernas, Jan Andrzej Morsztyn – mistrz barokowy [w:] tegoż, Barok, Warszawa 1980. 5. A. Krzewińska, Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju, Warszawa 1979. 6. A. Nowicka-Jeżowa, Dyskusja z platońską...