Wady: -ogranicza możliwości zwiększania eksportu polskiej żywności do krajów trzecich -wprowadzanie opłat wyrównawczych w przypadku eksportu do krajów trzecich może zmniejszyć eksport, gdyż opłaty wyrównawcze w krajach takich jak Polska mogą być zbytnio wygórowane dla polskich rolników -wspólne ceny produktów rolnych uniemożliwiają podwyższenie ceny, gdy występuje deficyt danego produktu, na czym rolnicy mogliby się znacznie wzbogacić...