Wady:

-ogranicza możliwości zwiększania eksportu polskiej żywności do krajów trzecich

-wprowadzanie opłat wyrównawczych w przypadku eksportu do krajów trzecich może zmniejszyć eksport, gdyż opłaty wyrównawcze w krajach takich jak Polska mogą być zbytnio wygórowane dla polskich rolników

-wspólne ceny produktów rolnych uniemożliwiają podwyższenie ceny, gdy występuje deficyt danego produktu, na czym rolnicy mogliby się znacznie wzbogacić

-ustalanie cen przez Radę uniemożliwia ustalanie cen np. ze względu na koszty upraw

-uniemożliwienie przyznania wcześniejszej emerytury mimo iż przepracowało się wymaganą ilość lat, z powodu nieistnienia młodego użytkownika mogącego przejąć "interes"