Organizacja powstała podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych państw położonych nad Morzem Bałtyckim w dniach 5 – 6 marca 1992 roku w Kopenhadze. Została wówczas utworzona Rada Państw Morza Bałtyckiego w skład, której weszły następujące kraje: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Polska i Niemcy, a w 1995 roku dołączyła Islandia. Spośród wymienionych państw w największym stopniu do powstania tej organizacji przyczyniły się Polska i Szwecja. To właśnie z ich inicjatywy podjętej podczas konferencji w Ronneby w Szwecji 2-3 września 1990 roku została podpisana Deklaracja Morza Bałtyckiego, która była podstawą powstania Rady. Najważniejszym organem RMB jest Bałtycka Rada Ministrów, powstała w 1994 roku w Tallinie. Jej zadaniem jest koordynacja prac rządów członków Rady. Raz do roku odbywa się spotkanie przywódców państw członkowskich. Głównym celem RPMB jest utworzenie Bałtyckiej Strefy Wolnego...