Droga piramidowa – kontroluje ruchy dowolne i postawę ciała. Jej część – droga korowo – rdzeniowa unerwia większość mięśni organizmu.

Pierwszy neuron tej drogi to komórki Betza znajdujące się w zakręcie przedśrodkowym kory mózgowej. Ich neurony biegną przez istotę białą tworząc wieniec promienisty i dalej przez odnogę tylną torebki wewnętrznej. Dalej włókna trafiają do śródmózgowia tworząc odnogi mózgu, następnie do mostu i piramidy. Większość z nich krzyżuje się w tym miejscu i wnika do sznura bocznego rdzenia kręgowego. W rogu przednim istoty szarej rdzenia kręgowego znajdują się ciała komórek obwodowych ( drugi neuron). Ich aksony opuszczają rdzeń przez korzeń przedni nerwu rdzeniowego. Na wysokości L5 do Co, w miednicy mniejszej, na przedniej powierzchni mięśnia gruszkowatego, gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych tworzą splot krzyżowy, którego jedną z gałęzi jest nerw kulszowy. Nerw ten wychodzi z miednicy mniejszej przez otwór podgruszkowaty, na różnej wysokości dzieli się on na nerw piszczelowy oraz nerw strzałkowy wspólny. Składnik piszczelowy nerwu kulszowego unerwia mięsień półścięgnisty.