Patriotyzm jest wysoką wartością moralną. Wiąże się ze szczególnym przywiązaniem do własnego narodu przy jednoczesnym szacunku i sympatii do innych narodów - nie jest więc konfliktogenny. Przejawia się w przywiązaniu do krajobrazu i atmosfery w kraju lub w wierności oraz gotowości do ofiary w imię dobra narodu. W czasach wojen i konfliktów patriotyzm można było zaobserwować bardzo łatwo. Czy dziś, gdy wartości moralne zanikają, można mówić o patriotyzmie wśród Polaków? Wydaje mi się, że nie. W czasie globalizacji, gdy różnice kulturowe zacierają się, trudno jest mówić o możliwości zachowania suwerenności państwa. Każdy człowiek myśląc o swojej przyszłości, może wybrać praktycznie każde miejsce na Ziemi, które tylko ułatwi mu życie. Nikt nie zostanie w ojczystym kraju tylko dlatego, że lubi atmosferę lub krajobraz. Wybierze miejsce, które będzie w stanie zapewnić mu lepsze warunki rozwoju, utrzymania czy rekreacji. Głęboki patriotyzm mógłby go odwieść od emigracji, lecz myśl o możliwości lepszego startu życiowego, lepszej kariery, rozwieje wszelkie wątpliwości i ostatecznie taki człowiek opuści swój kraj. Młodzież i ludzie będący dzisiaj w średnim wieku, nie mieli wpajanych w szkole i w domu wartości patriotycznych. Najwyższą wartością dla nich, okazała się rodzina. Nie są na tyle związani z miejscem, w którym żyją, by w obliczu konfliktu zbrojnego stanąć do walki za Polskę. Jedynie odpowiednia edukacja od najmłodszych lat, mogłaby przyczynić się do zmiany podejścia i stawiania ojczyzny, jako najwyższej wartości. Badania CBOS z 2009 roku pokazały, że Polacy najbardziej przywiązani są do społeczności lokalnych i miejscowości, w których mieszkają. W drugiej kolejności zaś do regionu i krainy. Jeśli największym przywiązaniem zaś darzą całą Polskę, to społeczność lokalna stoi na drugiej pozycji. Wynika więc z tych danych, że Polacy są związani ze swoim otoczeniem i mają w sobie cechy patriotów. Przejawia się to jednak tylko w liczbach, a nie działaniach. Amerykanie, którzy tworzą społeczeństwo obywatelskie, podejmują liczne działania dla dobra kraju na płaszczyznach: społecznej, gospodarczej i kulturowej. Organizują liczne stowarzyszenia, organizacje, fundacje, tworzą własne przedsiębiorstwa i dzięki temu wykazują swój patriotyzm, pomagający rozwojowi kraju i życiu społeczeństwa. W Polsce występuje zanik takich wartości i chęci działania. Na podstawie badań ARC Rynek i Opinia dla „Polski” z listopada 2007 roku, zauważamy, że blisko 80% ankietowanych uważa, że prawdziwy patriotyzm widać dopiero w sytuacji zagrożenia niepodległości. Dzieje się tak dlatego,...