Mnożenie i dzielenie:

Mnożenie poznają dzieci jako skrócone dodawanie jednakowych składników.

Podstawową do poznania nowego działania jest odwołanie się do czynników konkretnych

np. dzieci składają odpowiednią liczbę kwiatów do wazonów np. po dwa kwiaty do jednego wazonu.

Obliczają ile kwiatów jest we wszystkich wazonach.

2+2+2+2+2=10

5 2=10

Umiejętność przedstawiania zadania na rysunku wymaga zrozumienia przez dzieci warunku

Matematycznego dzieci.

Przykład:

1) Ala dała każdej z pięciu koleżanek po 3 cukierki. Ile cukierków rozdała?

N-l wspólnie z uczniami odtwarza sytuacje , a następnie dzieci ilustrują cukierki.

Pomocą w wykonaniu zadania jest ilustracja. Patrząc na rysunek dzieci wykonują działania zapisując dodawanie jednakowych składników normalnie, a potem za pomocą mnożenia. W ten sposób poznają nowe działanie.

Konkretne doświadczenie pozwala dzieciom na dokonanie uogólnienia formuły mnożenia.

2) Kasia i Tomek kupili w sklepie papierniczym 5 zeszytów. Jeden zeszyt kosztował 3 zł.

Dali kasjerce 20 zł. Ile zapłacili? , Ile otrzymali reszty?W ten sposób ułatwiamy dzieciom wykrycie prawa przemienności mnożenia. Korzystając z wyciętych monet nauczyciel daje polecenie: ułóż 20 zł z jednakowych monet, ułóż 20 zł

Z samych dwuzłotówek itp. Ćwiczenia takie wdrążają dzieci do posługiwania się monetami, co jest praktycznym przygotowaniem do życia.

N-l w I- etapie opracowania tabeli mnożenia przygotowuje dzieci do poszukiwania monety ułatwiającej szybkie znalezienie wyniku, a potem dopiero przystępuje do pamięciowego opracowania tabeli np. obliczając ile jest 3 4,dzieci pomagają sobie dodawaniem 4+4+4.

Oprócz ćwiczeń zmierzających do utrwalenia pamięciowego tabeli mnożenia i dzielenia należy rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem tych wypadków działań, których dzieci nauczyły się na pamięć.

J. Wyczesany zaleca rozwiązywanie par zadań, które prowadzi do powstania zestawienia:

2 4=8 8:2=4

2 2=4 4:2=2

2 3=6 6:2=6

Uczniowie dostrzegają, że w każdej z par powtarzają się różnej kolejności te same liczby:

czynnik i iloczyn. W klasie II opracowuje się pierwszą ćwiartkę tabeli mnożenia od 2 2,

do 5 5. Mnożenie należy oprzeć na dodawaniu kompleksami. Rozwiązanie powyższego

zadania poprzedziły ćwiczenia na mnożenie na kartonikach lub jako tabelka z hasłem.3 6 2 5 4 2 3 4 2 3 6 3 2 2

10-5 18-k 6-2

12-Ą 8-l 4-A

Praktyczne rozumienie właściwości mnożenia ułatwia obliczenie iloczynów w tabeli mnożenia oraz ich zapamiętanie.

Tabele mnożenia w zakresie pierwszej ćwiartki opracowujemy w następującej kolejności:

2 5 3 2 2 4 2 3 2 1

3 3 4 2 3 4 3 3 3 1

4 5 5 2 4 4 4 3 4 1

5 5 2 2 5 4 5 3 5 1

1 5 1 2 1 4 1 3 1 1

Ważne są ćwiczenia w wyszukiwaniu różnych czynników dla tego samego iloczynu.