1.Ruch drgający, harmoniczny- ruch powtarzający się. Prędkość ciała ulega zmianie, zmienia się też jej wartość i zwrot. W położeniach maksymalnego wychylenia szybkość ciała drgającego jest równa=0. Ciało zbliża się do położenia równowagi ruchem przyśpieszonym a oddala opóźnionym. 2. Amplituda drgań- to największe odchylenie drgającego ciała od położenia równowagi. Okres drgań- czas wykonania jednego pełnego drgania w ruchu drgającym, czyli czas pomiędzy wystąpieniami tej samej fazy ruchu drgającego. 3. Ruchem przyśpieszonym 5. wahadło sprężynowe- ciało zawieszone na sprężynie, które może w polu grawitacyjnym wykonywać pionowe drgania swobodne. m- masa k- współczynnik sprężystości sprężyny T- okres drgań T=2π(m/k) 6.Gazy- łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń 7. Ruchy Browna - są to chaotyczne, bezładne ruchy maleńkich cząstek substancji wywołane chaotycznym i bezładnym ruchem cząsteczek środowiska otaczających te cząstki. 5. Wahadło matematyczne- Punkt materialny zawieszony na nierozciągliwej i nieważkiej nici. Jest to idealizacja wahadła fizycznego. Ważną cechą wahadła matematycznego jest niezależność okresu drgań od maksymalnego wychylenia dla niewielkich wychyleń wahadła.T=2π(l/g) 6.Dyfuzja- samorzutne rozprzestrzenianie się jednej substancji w drugiej. Dyfuzja zachodzi w cieczach, ciałach stałych i gazach....