GROTESKA- kategoria estetyczna, charakteryzuje się połączeniem w jednym dziele dwóch przeciwstawnych elementów np. tragizm i komizm, piękno i brzydota. Występuje także wyolbrzymiona, zdeformowana forma.