Wiek XVI przez wielu historyków nazywany jest złotym i trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Polska weszła w szóste stulecie swego istnienia jako kraj potężny i bogaty, rozsławiony wielkością rodu Jagiellonów. W okresie panowania dwóch ostatnich przedstawicieli tej dynastii - Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta - wspaniale rozwinęła się polska kultura. Za sprawą wielu Polaków studiujących we Włoszech oraz dzięki młodej i inteligentnej żonie Zygmunta I - królowej Bonie, do naszych granic dotarły idee renesansu i humanizmu. Renesans oznaczał szybki rozwój literatury, nauki i sztuki, a także powrót do kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Nazwa "humanizm" zaś wywodzi się od łacińskiego słowa humanus - ludzki. Bona Sforza - żona Zygmunta Starego - przybyła do Polski z włoskiego Bari. To właśnie dzięki niej trafiły na nasze stoły nie znane nam wcześniej warzywa, takie jak por, seler, kalafior, sałata, kapusta, i stąd właśnie inna nazwa warzyw - włoszczyzna. Przedstawicieli nowego nurtu łączyło szerokie zainteresowanie człowiekiem i wszystkim, co go otacza. Głównymi przedstawicielami renesansu są Mikołaj Rej nazywany ojcem narodowym literatury, ponieważ jako pierwszy zaczął pisać wyłącznie w języku polskim ( a nie po łacinie). Słynne stało się jego stwierdzenie "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy, nie gęsi, iż swój język mają". Drugim wielkim przedstawicielem był Jan Kochanowski najwybitniejszy poeta polski. W rodzinnym Czarnolesie tworzył pieśni i fraszki, a po śmierci córki Urszulki - przepiękne treny. Był także autorem pierwszej polskiej tragedii renesansowej pod tytułem "Odprawa posłów greckich". Ostatnim wielkim człowiekiem był Mikołaj Kopernik, który był wszechstronnie wykształcony. Zajmował się polityką, literaturą piękną, medycyną, ekonomią i - przede wszystkim - astronomią. W swym największym dziele "De revolutionibus orbium coelestium"(O obrotach ciał niebieskich) udowodnił, że Ziemia obraca się wokół Słońca. Znakomici artyści, przybywający na dworach królów i magnatów, zmieniali obraz polskiej kultury i obyczajowości. Średniowieczne hasło "memento mori" (łac. pamiętaj o śmierci) straciło popularność. Życie przestało polegać na ciągłym umartwianiu się. Miało być źródłem radości i przyjemności. W XVI wieku rozbudowały się i piękniały polskie miasta. Jednym z największych...