1. Powrót Pana Tadeusza do Soplicowa 2. Poznanie dziewczyny z ogrodu 3. Kolacja na zamku a. Oczekiwanie na Telimenę b. Spór Rejenta z Asesorem o harty 4. Zainteresowanie się zamkiem przez Hrabiego 5. Opowieści Gerwazego o zamku 6. Polowanie a.Zaspanie Tadeusza b.Gonitwa za zającami 7. Grzybobranie a. Kpiny Hrabiego z Telimeny b. Rozmowa Sędziego z Telimeną o Tadeuszu i jego przyszłości c. Udanie się do świątyni dumania 8. Rozmowa w Karczmie 9. Przerwanie rozmów przez emisariusza ostrzegającego o niedźwiedziu 10. Polowanie na niedźwiedzia a. Wyruszenie na łowy b. Zabicie niedźwiedzia przez księdza Robaka i uratowanie życia Hrabiemu c. Kłótnia o to kto go zabił 11. Wprawienie Zosi przez Telimenę 12. Poznanie się Tadeusza i Zosi. 13. Wielka pomyłka Tadeusza 14. Atak mrówek na Telimenę 15. Kolacja na zamku a. Spożywanie posiłków b. Wejście Gerwazego c. Wielka kłótnia 16. Narada Gerwazego i Hrabiego 17. Wytoczenie procesu Sędziemu 18. Nieudana próba pogodzenia stron przez Robaka 19. Przyjazd i rozmowa Robaka z sędzią 20. Rozmowa Tadeusza z sędzią i...