1. Powrót Pana Tadeusza do Soplicowa

2. Poznanie dziewczyny z ogrodu

3. Kolacja na zamku

a. Oczekiwanie na Telimenę

b. Spór Rejenta z Asesorem o harty

4. Zainteresowanie się zamkiem przez Hrabiego

5. Opowieści Gerwazego o zamku

6. Polowanie

a.Zaspanie Tadeusza

b.Gonitwa za zającami

7. Grzybobranie

a. Kpiny Hrabiego z Telimeny

b. Rozmowa Sędziego z Telimeną o Tadeuszu i jego przyszłości

c. Udanie się do świątyni dumania

8. Rozmowa w Karczmie

9. Przerwanie rozmów przez emisariusza ostrzegającego o niedźwiedziu

10. Polowanie na niedźwiedzia

a. Wyruszenie na łowy

b. Zabicie niedźwiedzia przez księdza Robaka i uratowanie życia Hrabiemu

c. Kłótnia o to kto go zabił

11. Wprawienie Zosi przez Telimenę

12. Poznanie się Tadeusza i Zosi.

13. Wielka pomyłka Tadeusza

14. Atak mrówek na Telimenę

15. Kolacja na zamku

a. Spożywanie posiłków

b. Wejście Gerwazego

c. Wielka kłótnia

16. Narada Gerwazego i Hrabiego

17. Wytoczenie procesu Sędziemu

18. Nieudana próba pogodzenia stron przez Robaka

19. Przyjazd i rozmowa Robaka z sędzią

20. Rozmowa Tadeusza z sędzią i prośba o pozwolenie na wyjazd

21. Kłótnia z zazdrosną Telimeną

22. Niespodziewany napad Hrabiego na Soplicowo

23. Zniszczenie dworu i pojmanie Sopliców

24. Przyłączenie się do plądrowania Rosjan

25. Przyjazd księdza Robaka

26. Wielkie pijaństwo

27. Bitwa Sopliców z Horeszkami

28. Spowiedź umierającego Jacka Soplicy przed Gerwazym

29. Przebaczenie i śmierć Jacka Soplicy

30. Wizyta generała Dąbrowskiego

31. Uczta na zamku połączona z uwłaszczeniem chłopów

32. Koncert Jankiela

33. Polonez