Estry (od niem. Essigäther - octan etylu) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami reakcji kondensacji alkoholi i kwasów. Substratami kwasowymi mogą być kwasy organiczne lub nieorganiczne kwasy tlenowe. Ogólne właściwości estrów: - są dobrymi rozpuszczalnikami związków...