Estry (od niem. Essigäther - octan etylu) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami reakcji kondensacji alkoholi i kwasów. Substratami kwasowymi mogą być kwasy organiczne lub nieorganiczne kwasy tlenowe.

Ogólne właściwości estrów:

- są dobrymi rozpuszczalnikami związków

organicznych

- są trudno rozpuszczalne lub nierozpuszczalne

w wodzie

- ulegają hydrolizie

Reszta właściwości estrów zależy od ich budowy

i składu chemicznego.