1. Wychowanie Tristana, syna Riwalena i Blancheflora, władców ziemi liońskiej, przez Rohałta po śmierci rodziców Tristana. 2. Oddanie Tristana Gorwanelowi w celu przyswojenia przez niego sztuki walki rycerskiej. 3. Uprowadzenie Tristana przez kupców. 4. Tristan w Kornwalii jako lennik króla Marka. 5. Pokonanie Marchołta. 6. Odniesienie ran przez Tristana. 7. Spotkanie z Izoldą Jasnowłosą. 8. Obietnica złożona przez króla Marka Tristanowi o otrzymaniu przez niego żony. 9. Zabicie smoka przez Tristana. 10. Izolda wybacza winy Tristanowi. 11. Spożycie miłosnego nektaru przez Tristana i Izoldę. 12. Planowanie morderstwa Brangien. 13. Wydanie Tristana i Izoldy przez baronów. 14. Potajemne spotkania kochanków. 15. Nieudany podstęp króla Kornwalii oraz karła Forcyna. 16. Wyrok śmierci na Tristanie. 17. Ucieczka Tristana z kaplicy. 18. Oddanie Izoldy ludziom chorym na trąd. 19. Uwolnienie Izoldy przez Tristana.. 20. Ucieczka kochanków do lasu moreńskiego. 21. Spotkanie Tristana i Izoldy z pustelnikiem Ogrynem. 22. Odnalezienie kochanków w lesie. 23. Powiadomienie króla Marka o odszukaniu Tistana i Izoldy w lesie moreńskim 24. Ulitowanie się króla Marka nad parą śpiących kochanków. 25. Powrócenie Izoldy na dwór władcy. 26. Wygnanie Tristana z Kornwalii. 27. Znalezienie schronienia przez Tristana u leśnika. 28. Sąd boży nad...