1. Wychowanie Tristana, syna Riwalena i Blancheflora, władców ziemi liońskiej, przez Rohałta po śmierci rodziców Tristana.

2. Oddanie Tristana Gorwanelowi w celu przyswojenia przez niego sztuki walki rycerskiej.

3. Uprowadzenie Tristana przez kupców.

4. Tristan w Kornwalii jako lennik króla Marka.

5. Pokonanie Marchołta.

6. Odniesienie ran przez Tristana.

7. Spotkanie z Izoldą Jasnowłosą.

8. Obietnica złożona przez króla Marka Tristanowi o otrzymaniu przez niego żony.

9. Zabicie smoka przez Tristana.

10. Izolda wybacza winy Tristanowi.

11. Spożycie miłosnego nektaru przez Tristana i Izoldę.

12. Planowanie morderstwa Brangien.

13. Wydanie Tristana i Izoldy przez baronów.

14. Potajemne spotkania kochanków.

15. Nieudany podstęp króla Kornwalii oraz karła Forcyna.

16. Wyrok śmierci na Tristanie.

17. Ucieczka Tristana z kaplicy.

18. Oddanie Izoldy ludziom chorym na trąd.

19. Uwolnienie Izoldy przez Tristana..

20. Ucieczka kochanków do lasu moreńskiego.

21. Spotkanie Tristana i Izoldy z pustelnikiem Ogrynem.

22. Odnalezienie kochanków w lesie.

23. Powiadomienie króla Marka o odszukaniu Tistana i Izoldy w lesie moreńskim

24. Ulitowanie się króla Marka nad parą śpiących kochanków.

25. Powrócenie Izoldy na dwór władcy.

26. Wygnanie Tristana z Kornwalii.

27. Znalezienie schronienia przez Tristana u leśnika.

28. Sąd boży nad Tristanem.

29. Tristan w przebraniu pielgrzyma przeprowadza ukochaną przez strumień.

30. Danie słowa Tristanowi przez Izoldę.

31. Ostatnie pożegnanie kochanków.

32. Zamordowanie olbrzyma przez Tristana.

33. Wysłanie ukochanej psa Milusia.

34. Zatrzymanie się Tristana w Bretanii.

35. Zawarcie przyjaźni z Kaherdynem.

36. Wstąpienie Tristana w związek małżeński w siostrą Kaherdyna.

37. Potajemne spotkanie Tristana w stroju włóczęgi z Izoldą Jasnowłosą.

38. Postrzelenie Tristana strzałą pochodzącą z zatrutej lancy.

39. Posłanie Karhedyna z misją przyprowadzenia Izoldy Jasnowłosej.

40. Kłamstwo Izoldy o Białych Dłoniach.

41.Śmierć Tristana i Izoldy.

42. Wyrośnięcie głogu na grobie kochanków..