Każdy człowiek na świecie niezależnie od pochodzenia kulturowego czy etnicznego ma określone prawa. Oczywiście w wielu krajach wszystkie prawa są respektowane i chronione, lecz zdarzają się też państwa w których w oczywisty i nagminny sposób dochodzi do ich łamania. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić jak prawa człowieka są na przykładzie kontynentu afrykańskiego są łamane i co inne kraje robią aby pomóc Afryce.

W Afryce ciągle mamy do czynienia z łamaniem praw człowieka. Większość ludności żyje w skrajnej nędzy. Ludzie umierają z głodu, lub wyniszczeni przez choroby, na które nie mają lekarstw. Ale to nie jedyny powód wymierania obywateli tego kontynentu. Ciągłe wojny domowe, między plemienne, państwowe wyniszczają kraje Afryki. Do walk zbrojnych przymusza się dzieci, które od dziecka szkolone są na morderców. Ludobójstwo jest na porządku dziennym. Codziennie giną niewinni ludzie. Bezbronni. Afrykańscy dyktatorzy od zawsze znani byli z wyjątkowego okrucieństwa. Europejskie państwa mają zbyt mały wpływ na to co dzieje się w Afryce, ale nie łudźmy się - Europa również nie kwapi się do pomocy najuboższym, do załagodzenia konfliktów, do wspierania, chyba że chodzi o kopalnie złota, ropę naftową.. Ludność nie ma podstawowych środków potrzebnych do życia - jedzenia, pieniędzy, środków higieny.Często brakuje wody. Toczące się wojny zbierają potężne żniwo jeśli chodzi o śmierć ludzi.

Przyczyny łamania praw człowieka:

Główny rozwój praw człowieka miał miejsce w rozwiniętej Europie, która tworząc i omawiając jak prawa człowieka mają być chronione na całym świecie nie brała właśnie pod uwagę tego iż mają one obowiązywać na całym świecie. Mamy na myśli tutaj to iż każdy kraj różni się od siebie inną historią, tradycją a także kulturą. Te czynniki odnoszą sie w dużym stopniu do tematu naszej pracy czyli Afryki.

Przyczyny łamania praw człowieka:

kulturowe.

W wielu państwach afrykańskich główną religią jest islam. Prawo islamskie (Szariat) jest bardzo restrykcyjne. Styl życia wyznacza Koran, nauki Proroka (Sunny) i ich interpretacja dokonywana przez uczonych duchownych. W warunkach ortodoksyjnego islamu kobietom zakazuje się pracy zawodowej, ogranicza prawo poruszania się, korzystania z instytucji użyteczności publicznej, takich jak kawiarnie, restauracje, boiska sportowe zaś niedopuszczalność zmiany wiary i sposoby karania winnych zasadniczo odbiegają od uniwersalnych standardów wolności obywatelskich. Właśnie dlatego iż islam jest religią tak fundamentalną kary za określone przestępstwa są tak emocjonujące dla ludzi z zachodniego świata. Do powszechnych kar stosowanych dziś zaliczmy ukamienowanie, obcinanie rąk czy publiczną chłostę. Wśród Muzułmanów uchodzą one za uświęcone tradycją i na tyle skuteczne, że ograniczając przestępczość, ułatwiają współżycie społeczne. Oczywiście prawa człowieka nie tylko łamane są krajach muzułmańskich ale także w innych częściach kontynentu. Prawo plemienne także są restrykcyjne, lecz nie są one nagłaszane w zachodnich mediach z powody izolacji plemion.

prawne.

Wiele państw nie podpisuje się pod konwencjami dotyczącymi ochronny praw człowieka a ich wewnętrzna polityka pozwala na ich łamanie. W państwach islamskich dopuszcza się dyskryminację kobiet przez podporządkowanie ich mężom, nierówność praw w rodzinie, wielożeństwo mężczyzn (do 4 żon, w zależności od potrzeb i możliwości ekonomicznych).

ekonomiczne.

Przyczyn y te występują głównie w krajach słabo rozwiniętych, takich jak w państwach afrykańskich. Niewy­kształcone, biedne, pozbawione elementarnych warunków społeczeństwo często nawet nie próbuje egzekwować przysługujących jej praw, gdyż w ogóle ich sobie nie uświadamia. Około 250 milionów dzieci na świecie (w tym co trzecie w Afryce) pracuje zawodowo. Wykorzystywanie dziecięcej siły roboczej, w ekstremalnych formach noszące znamiona niewolnict­wa, rzadko wynika z dobrowolnych wyborów. Na ogół jest koniecznoś­cią, dla której alternatywą pozostaje prostytucja handel narko­tykami czy prace przy wydobyciu diamentów.

polityczne.

Nadal istnieją państwa rządzone w sposób autorytarny, gdzie wąskie elity władzy nie dopusz­czają do przestrzegania praw. Najwięcej takich państw jest w Afryce, lecz po ostatnich wydarzeniach możne zobaczyć iż ludzie zaczynają dostrzegać swoją wartość i buntują się przeciw władzy.(Libia, Suazi, Uganda, Nigeria). Inną sprawą jest to że Afryka przez kilkaset lat był miejscem politycznej walki kolonizatorów i późniejszej polityki apartheid wobec „murzynów”, których uznawano za gorszych ze względu na ich kolor skóry.

Przykłady łamania praw człowieka w Afryce:

polityka kolonizatorów.

Od XIX wieku europejczycy prowadzili politykę kolonizacyjną na terenie całego kontynentu. Afrykanów wykorzystywano do pracy na plantacjach lub przy wydobywaniu cennych kruszców i surowców mineralnych. Zyski z ich pracy napędzały rozwój gospodarczy w Europie i Ameryce.

wojny na terenie całego kontynentu.

Począwszy od XIX wieku do dziś na terenie Afryki odbywały się wojny w których bezpardonowo łamano prawa ludzi tylko dla tego iż uznawano ich za osoby gorszej klasy z powodu koloru ich skóry. Oczywiście w wojnach domowych także łamie się prawa ludzi. Przykładem tego jest wojna domowa Sierra Leone w której nie tylko podczas walk ginęli ludzie ale także przy kopalinach diamentów zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach.

uwarunkowania i postępowania związane z kulturą (dokładniejszy opis wyżej wspomniany).

szkolnictwo

Według statystyk połowa mieszkańców Afryki nie umie czytać. Analfabetyzm w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Jeśli dziewczyna zajdzie w ciążę, to czy będzie umiała pisać i czytać, staje się kwestią drugorzędną. Najważniejsze, aby była przyuczona do wykonywania obowiązków domowych. Inne dane mówią o 26% dzieci, które w ogóle nie rozpoczynają nauki, a wśród ponad 70% tych, które mają do niej dostęp, tylko połowa kończy szkołę podstawową. 

Prawda jest taka, że w wielu krajach afrykańskie dzieci muszą ciężko pracować. Nie mają czasu ani warunków do tego, aby się uczyć. Ogromnym problemem w szkolnictwie są przeludnione klasy, gdzie ilość uczniów przypadająca na jednego nauczyciela wynosi nawet 80 osób. Brakuje też podstawowych przyborów szkolnych i podręczników.

Opis szkolnictwa na przykładzie Zambii

Nie wszystkie dzieci mieszkające w Zambii mają dostęp do szkoły podstawowej. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze szkół jest wciąż za mało i są położone daleko od domu - aby do niej dotrzeć, trzeba przejść niekiedy 20 km. Po drugie nie wszystkich rodziców stać na posłanie dziecka do szkoły. Bo choć nauka w klasach 1-7 jest bezpłatna, w najbiedniejszych rodzinach bardziej opłaca się, aby dziecko pracowało w gospodarstwie, niż "traciło czas" na naukę. W ostatnich latach wzrosła jednak świadomość rodziców, którzy zaczynają zdawać sobie sprawę, że jedyną szansą poprawy bytu ich dzieci, jest posłanie ich do szkół. Zresztą część z nich oferuje młodym Zambijczykom dodatkowe zajęcia oraz posiłki między lekcjami. Uczniowie muszą przychodzić do szkoły w mundurkach. Młodzi ludzie pragnący zdobyć konkretny zawód także napotykają na trudności. W Zambii brakuje bowiem szkół zawodowych.

korupcja wśród władz powoduje bezkarność

wyroki polityczne w krajach nie demokratycznych

Skuteczność ochrony praw człowieka- rola organizacji pozarządowych.

Jak już wspomnieliśmy na początku rola państw i organizacji państwowych lub filantropów w pomoc Afryce jest znikoma i nie jest pomocą bez zobowiązań. Dlatego właśnie dziś rola organizacji pozarządowych jest bardzo ważna a skuteczność ich działań widzimy właśnie teraz gdy mamy możliwość w bardzo łatwy sposób zasięgnąć informacji za pośrednictwem internetu czy telewizji.

Organizacje takie jak Amnesty International prowadzą kampanie w Afryce mające ukazać konkretny problem, występujący w danym państwie z największym nasileniem w danym momencie czy starają się nawet pomagać represjonowanym osobom. Dodatkowo taka organizacja jak Czerwony Krzyż pomagała cywilom podczas ostatnich działań w Libii i Egipcie