Każdy człowiek na świecie niezależnie od pochodzenia kulturowego czy etnicznego ma określone prawa. Oczywiście w wielu krajach wszystkie prawa są respektowane i chronione, lecz zdarzają się też państwa w których w oczywisty i nagminny sposób dochodzi do ich łamania. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić jak prawa człowieka są na przykładzie kontynentu afrykańskiego są łamane i co inne kraje robią aby pomóc Afryce. W Afryce ciągle mamy do czynienia z łamaniem praw człowieka. Większość ludności żyje w skrajnej nędzy. Ludzie umierają z głodu, lub wyniszczeni przez choroby, na które nie mają lekarstw. Ale to nie jedyny powód wymierania obywateli tego kontynentu. Ciągłe wojny domowe, między plemienne, państwowe wyniszczają kraje Afryki. Do walk zbrojnych przymusza się dzieci, które od dziecka szkolone są na morderców. Ludobójstwo jest na porządku dziennym. Codziennie giną niewinni ludzie. Bezbronni. Afrykańscy dyktatorzy od zawsze znani byli z wyjątkowego okrucieństwa. Europejskie państwa mają zbyt mały wpływ na to co dzieje się w Afryce, ale nie łudźmy się - Europa również nie kwapi się do pomocy najuboższym, do załagodzenia konfliktów, do wspierania, chyba że chodzi o kopalnie złota, ropę naftową.. Ludność nie ma podstawowych środków potrzebnych do życia - jedzenia, pieniędzy, środków higieny.Często brakuje wody. Toczące się wojny zbierają potężne żniwo jeśli chodzi o śmierć ludzi. Przyczyny łamania praw człowieka: Główny rozwój praw człowieka miał miejsce w rozwiniętej Europie, która tworząc i omawiając jak prawa człowieka mają być chronione na całym świecie nie brała właśnie pod uwagę tego iż mają one obowiązywać na całym świecie. Mamy na myśli tutaj to iż każdy kraj różni się od siebie inną historią, tradycją a także kulturą. Te czynniki odnoszą sie w dużym stopniu do tematu naszej pracy czyli Afryki. Przyczyny łamania praw człowieka: kulturowe. W wielu państwach afrykańskich główną religią jest islam. Prawo islamskie (Szariat) jest bardzo restrykcyjne. Styl życia wyznacza Koran, nauki Proroka (Sunny) i ich interpretacja dokonywana przez uczonych duchownych. W warunkach ortodoksyjnego islamu kobietom zakazuje się pracy zawodowej, ogranicza prawo poruszania się, korzystania z instytucji użyteczności publicznej, takich jak kawiarnie, restauracje, boiska sportowe zaś niedopuszczalność zmiany wiary i sposoby karania winnych zasadniczo odbiegają od uniwersalnych standardów wolności obywatelskich. Właśnie dlatego iż islam jest religią tak fundamentalną kary za określone przestępstwa są tak emocjonujące dla ludzi z zachodniego świata. Do powszechnych kar...