I. LITERATURA PODMIOTU: 1. Pismo Święte ST i NT wydanie V, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000, Rdz 2,8-25. 2. Rzehak W., Mitologia Greków i Rzymian, Wydawnictwo GREG, Kraków 2004, s. 10-15. 3. Platon, Państwo, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1994. 4. Morus T., Utopia, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1993. 5. Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2003. 6. Wolter, Kandyd, Wydawnictwo ARCANUM, Bydgoszcz 1991. 7. Prus B., Lalka, Wydawnictwo GREG, Kraków 2002, t. II, s. 376-394. II. LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. Słownik Motywów Literackich, Wydawnictwo GREG, Kraków 2005, str. 20, 21, 382, 383. 2. Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 2003, s. 230, 617. III. RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI: 1. Wstęp: • definicja utopii ; w jakim celu ludzie tworzą opisy tak idealnie urządzonego świata? 2. Kolejność prezentowanych treści: a) Księga Genesis – EDEN, życie człowieka w rajskim ogrodzie; utracenie raju b) ARKADIA – miejsce absolutnego szczęścia; życie ludzi; złoty wiek c) Wizja...