I. LITERATURA PODMIOTU:

1. Pismo Święte ST i NT wydanie V, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000, Rdz 2,8-25.

2. Rzehak W., Mitologia Greków i Rzymian, Wydawnictwo GREG, Kraków 2004, s. 10-15.

3. Platon, Państwo, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1994.

4. Morus T., Utopia, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1993.

5. Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2003.

6. Wolter, Kandyd, Wydawnictwo ARCANUM, Bydgoszcz 1991.

7. Prus B., Lalka, Wydawnictwo GREG, Kraków 2002, t. II, s. 376-394.

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. Słownik Motywów Literackich, Wydawnictwo GREG, Kraków 2005, str. 20, 21, 382, 383.

2. Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 2003, s. 230, 617.

III. RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI:

1. Wstęp:

• definicja utopii ; w jakim celu ludzie tworzą opisy tak idealnie urządzonego świata?

2. Kolejność prezentowanych treści:

a) Księga Genesis – EDEN, życie człowieka w rajskim ogrodzie; utracenie raju

b) ARKADIA – miejsce absolutnego szczęścia; życie ludzi; złoty wiek

c) Wizja Platona – idealne państwo; 3 stany; wykluczenie poetów

d) UTOPIA – krytyka świata; wszyscy są równi

e) Wyspa NIPU – obowiązek pracy; brak władzy centralnej; własny system edukacji

f) ELDORADO – Kandyd; oddzielone od świata; bogactwo

g) Izolacja od świata zewnętrznego; władza, życie codzienne; niewiele o położeniu

h) Majątek Pani Zasławskiej – pozytywizm; praca organiczna i praca u podstaw

3. Wnioski:

• Idea utopii jest piękna; coś czego nie da się osiągnąć

• Dlaczego powstawały takie wizje? ; szczęście jest w nas samych