Podmiotem lirycznym w wierszu pt. (Nad wodą wielką i czystą...) najprawdopodobniej jest autor. Opisuje on nadchodzącą burzę nad górskim jeziorem. "[...] Błysnęło wzdłuż i grom ryknął I woda tonią przejrzystą Odbiła światło, głos zniknął." Ukazuje wtem ogromną potęgę jaką posiada to zjawisko naturalne. Poeta przez utwór (Nad wodą wielką i czystą...) usiłuje uświadomić każdemu, że przeznaczenia nie możemy zmienić. Tak samo jak skały. "Skałom...