To nie przypadek, ze Gniezno i Kijów – stolice dwóch największych i najmocniejszych państw słowiańskich: Polski i Rusi – leżą na ziemiach plemion bardzo od siebie oddalonych, ale noszących jedną i tę samą nazwę POLAN. Najpóźniej na początku VIII stulecia przestały u nas dymić lasy. Mówiąc inaczej – rolnictwo wypaleniskowe ostatecznie ustąpiło wtedy miejsca orce sprzężajne. Nie wszędzie się to dokonało jednocześnie, na Kurpiach bardzo długo trwało wypalanie Łazów, ale historię państw zaczynały tworzyć plemiona najdalej posunięte w rozwoju cywilizacyjnym. U schyłku pierwszego tysiąclecia po Chrystusie gęstość zaludnienia wynosiła w Polsce 4-5 ludzi na jeden kilometr kwadratowy, sprawiła to orka sprzężajna, czyli sposób uprawy roli polegający na zastosowaniu siły pociągowej zwierząt takich jak woły lub konie do wprawiania w ruch narzędzi rolniczych (radło, socha, pług i innych), umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie gleby, a co za tym idzie, zwiększenie plonów. Cześć ludzi ówcześnie żyjących mieszkała także w grodach, najlepiej zorganizowanym był książęcy w Gnieźnie. Na tzw. podgrodziu żyli szewcy, tkacze, cieśle, krawcy, garncarze, obrabiacze rogów i kości, a nawet złotnicy. W czasach tworzenia się państwa polskiego osiedla obronne nie były jednolite, opasujące je wały biegły zwykle podwójnym koliskiem, w planie poziomym podobnym do pawiego oka. Wał zewnętrzny z reguły niższy i słabszy, opasywał całą osadę. Oba jego krańce, które dla wyrazistości porównać można do ramion podkowy, przyrastały do kręgów wałów wysokich i szczególnie mocnych, tworzących gród właściwy, siedzibę władcy, jego rodziny i straży. Podgrodzie zamieszkane przez rzemieślników, kupców i rolników, miało nie niewątpliwie charakter osiedla miejskiego. Z tych podgrodzi rozwinęła się później przytłaczająca większość naszych obecnych miast, zaś teorie głoszące iż przed XIII stuleciem Polska nie znała życia miejskiego są absolutnie niesłuszne. Piastowie byli pierwszą historyczną dynastią panującą w Polsce w latach 960-1370, zaś słowo ‘Piastowie’ pochodzi od imienia protoplasty dynastii- Piasta. Przedstawiane są także tezy, iż nazwa ‘Piast’ była określeniem urzędu pełnionego, zapewne dziedzicznie, przez członków rodu – urzędu, do którego obowiązków należało opiekowanie się (piastowanie) potomstwem księcia czy też jego domem. Nie ulega wątpliwości, że dynastia piastowska nie rozpoczęła się dopiero z Mieszkiem I, lecz sięgała w głąb IX wieku, rozpoczynając się- zgodnie z przekazem Galla Anonima- od pradziadka Mieszka . Jest bowiem po prostu niemożliwe, aby państwo Mieszka I, opisane...