Idealna miłość to pojęcie rzadko spotykane przez dzisiejszych ludzi. Taka miłość to uczucie, które naprawdę przezwycięży wszystkie przeciwności. Idealnymi kochankami może być para ludzi bardzo silnie związana ze sobą emocjonalnie. Taka miłość rzadko zdarza się we współczesnym świecie, aczkolwiek, moim zdaniem, postacie z powieści Szekspira, Romeo i Julia są godną podziwu idealną parą kochanków.

Po pierwsze, ich uczucie pokonało przeciwności losu. Kochankowie gotowi byli wyrzec się rodowych nazwisk i własnych rodzin co potwierdzają słowa wypowiedziane przez Romea :,, Zwąc mnie Miłością, ochrzcisz mnie na nowo I nikt mnie odtąd nie nazwie Romeo...". Poza tym młodzi zawarli ślub w tajemnicy, gdyż skłócone rodziny nie chciały do tego dopuścić. Ponadto spotykali się oni często potajemnie, co wiązało się z wielkim ryzykiem od strony ich bliskich.

Po drugie, Romeo i Julia gotowi byli poświęcić własne życie, aby być razem. Dziewczyna bez wahania wypiła napój, który dostała od brata Wawrzyńca. Romeo natomiast, zobaczywszy teoretycznie zmarłą Julię popełnił samobójstwo. Ona z kolei postąpiła podobnie, widząc nieżywego kochanka.

Na koniec warto jeszcze podkreślić sposób,w jaki się do siebie odnosili. Otóż zwracali się używając pieszczotliwych sformułowań, wręcz poetyckimi tekstami :,, O, przemów znowu, mój jasny aniele !" ,, Pośród tej nocy, jak goniec skrzydlaty niebios dla oczu śmiertelnych ... ". Ponadto przez cały czas młodzi dowodzili swojego głębokiego uczucia.

Z powyższych argumentów wynika, że Romeo i Julia to bez wątpienia idealna para. Mężczyzna zakochał się w dziewczynie od pierwszego wejrzenia, co dowodzi temu rzadkiemu i niepowtarzalnemu uczuciu. Ich miłość nie miała granic, była nieśmiertelna, a także godziła wielkie spory.