Prezentacja maturalna. Temat: Język reklamy – analizując przez siebie zebrane materiały wyjaśnij, jak korzysta z języka świat biznesu. Koncept: Język reklamy – analizując przez siebie zebrane materiały wyjaśnij, jak korzysta z języka świat biznesu. I. Literatura podmiotu Analizowane reklamy: - Reklama TV: Winiary - kochanie przez gotowanie. - Plakat reklamowy: Media Markt - Polska już wygrała! - Reklama radiowa: Chevrolet - samochód marzeń. - Slogan: Carlsberg prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie. II. Literatura przedmiotu Budzyński W.: Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2006, s. 36-41. Lewiński H. P.: Retoryka reklamy, Wrocław 2008, s. 11-12, 28-29, 87, 122-124, 145-147, 152, 198. Łabuz P., Urbański M.: Marketing perswazyjny. 25 niezmiennych praw skutecznej perswazji w tekstach marketingowych, Gliwice 2006, s. 23-27, 119, 125. Majewski P.: Czas na e-biznes, Gliwice 2007, s. 47-48, 76-79, 103-118, 220-227. Vitale J.: Hipnotyczny marketing, Gliwice 2006, s. 176-177, 217-219. III. Ramowy plan wypowiedzi 1. Określenie problemu: Język reklam jako środek skłaniający odbiorców do korzystania z usług i produktów biznesu. 2. Kolejność prezentowanych argumentów: a) Definicja reklamy. b) Definicja perswazji. c) Struktura przekazu perswazyjnego. d) Elementarne cele reklamy. f) Model AIDA. g) Omówienie wybranych materiałów reklamowych. 3. Wnioski: a) Język reklamy mówi o korzyściach jakie odniesie odbiorca nabywając towar lub usługę. Skłania do podjęcia działania. b) Klient chce mieć wrażenie, że sam podejmuje racjonalną decyzję, gdy tymczasem ma ona podłoże emocjonalne. c) Klient kupuje rozwiązanie swoich problemów, a nie produkt. d) Klient nie kupuje rzeczy lecz obraz zaspokojenia swoich potrzeb. IV. Materiały pomocnicze - notebook z prezentacją multimedialną zawierającą materiały reklamowe - komórka umożliwiająca sterowanie prezentacją - wydrukowany plakat reklamowy: Media Markt - Polska już wygrała! Kolejność omawiania tematu 1. Temat mojej prezentacji brzmi: Język reklamy – analizując przez siebie zebrane materiały wyjaśnij, jak korzysta z języka świat biznesu. 2. Problem jaki sobie postawiłem podczas realizowania tematu to: Czy język reklam może posłużyć jako środek skłaniający odbiorców do korzystania z usług i produktów biznesu? 3. Na początku chciałbym przedstawić państwu zagadnienia i termin, które będą potrzebne do omówienia zebranych przeze mnie przykładów przekazów reklamowych. a) Czym jest reklama i z czym się wiąże? Reklama: - rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia...