1473 - 1543 Mikołaj Kopernik przyszedł na świat jako drugi syn Mikołaja i Barbary Koperników. Miał też dwie siostry Barbarę i Katarzynę. Mikołaj urodził się 19 lutego 1473 roku. Kiedy miał dziesięć lat zmarł mu ojciec, który był toruńskim hurtownikiem. Wtedy opiekę nad rodziną Mikołaja tj. jego matką i trójką rodzeństwa objął brat Barbary Kopernik, Łukasz Waczenrode. Wówczas pełnił on funkcję kanonika włocławskiego i warmińskiego, a w roku 1489 został nominowany na biskupa warmińskiego. Łukasz Waczenrode był człowiekiem surowym, nie mógł zastąpić Mikołajowi ojca, ale dzięki jego zamożności młody Mikołaj i jego brat Andrzej mogli zdobywać wykształcenie. Wuj decydował o ich przyszłości, siostra Mikołaja, Katarzyna została wydana za mąż za kupca Gertnera z Krakowa, a Barbara wybrała inną drogę, wstąpiła do zakonu benedyktynek. Mikołaj i Andrzej mieli iść na studia, najpierw jednak pobierali nauki arytmetyki, muzyki i łaciny w szkole w Chełmnie. Kiedy Mikołaj ukończył osiemnaście lat, wuj był już biskupem warmińskim, posiadał spory majątek i ogromne wpływy. Jego ambicją było by siostrzeńcy ukończyli studia, toteż w 1491 wysłał ich do Krakowa. Tam na wydziale Sztuk Wyzwolonych Mikołaj Kopernik przez cztery lata zgłębiał tajniki matematyki, ekonomii, astronomii, medycyny i prawa kanonicznego. Kolejnym zamierzeniem wuja było osadzenie siostrzeńców na stanowiskach kanoników w kapitule warmińskiej, w tym celu sprowadził ich w 1495 roku na ziemie warmińskie. Z jakichś powodów jednak nie udało się Łukaszowi Waczenrode zrealizować tego planu, zgodził się wiec na wyjazd Mikołaja i Andrzeja do Bolonii, gdzie mieli kontynuować studia na słynnym Uniwersytecie Bolońskim. Wuj życzył sobie, by Mikołaj studiował prawo kanoniczne, ponieważ nie rezygnował z planów osadzenia go w kapitule warmińskiej. Studia prawnicze, aczkolwiek bardzo potrzebne do zarządzania kapitułą, nie odpowiadały zainteresowaniom Kopernika. Od początku skłaniał się raczej ku naukom ścisłym, szczególnie pociągała go astronomia, to jej poświęcał najwięcej uwagi, także w Bolonii, toteż studia prawnicze postępowały wolno. Po czterech latach studiów wrócił do kraju zaledwie z tytułem magistra. W 1500 bracia udali się jeszcze do Rzymu, gdzie obchodzono uroczyście rok jubileuszowy, przebywali tam jakiś czas, odbywając praktykę prawniczą w papieskiej kancelarii. Po powrocie do Polski zwrócili się do kapituły warmińskiej z prośbą o dalszy urlop i możliwość studiowania za granicą. Prośbę tę rozpatrzono pozytywnie, głównie dlatego, że Mikołaj zamierzał pobierać nauki z zakresu medycyny, a jako lekarz byłby dla...