TEMAT 1: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I. Edukacja przedszkolna w świetle zadań rozwojowych dziecka Dzieciństwo jako: * wiek zabawy – wartość autoteliczna (pielęgnowanie dziecięcej spontanicznej aktywności) * wiek przedszkolny – wartość instrumentalna (przygotowanie do szkoły) II. Zadania rozwojowe To zbiór sprawności i kompetencji jakie dziecko nabywa w trakcie kontaktu z otoczeniem Treść zadań uwarunkowana przez: a) Psyche (nacicki psychiczne) b) Soma (naciski biologiczne) c) Polis (naciski społeczne) III. Zadania rozwojowe w okresie dzieciństwa 1. Osiąganie stabilności fizjologicznej 2. Tworzenie prostych pojęć dotyczących rzeczywistości społecznej i fizycznej 3. Uczenie się nawiązywania kontaktów uczuciowych z rodzicami, rodzeństwem i innymi ludźmi 4. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła oraz kształtowanie się początków sumienia 5. Opanowanie sprawności ważnych w grach i zabawach 6. Kształtowanie postawy wobec siebie samego jako zmieniającego się organizmu 7. Uczenie się współżycia z rówieśnikami (Hurlock) TEMAT 2: PEDAGOGIKA WYCHODZĄCA OD DZIECKA MARII MONTESSORI I. Maria Montessori * Przedstawicielka nurtu pedagogiki alternatywnej. Pierwsza kobieta – lekarz we Włoszech, pracowała z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Opracowała metodykę nauczania czytania i pisania oraz podstawy matematyki. * Jej koncepcja pedagogiczna wyraża się w stwierdzeniu: ,,Pomóż mi, bym zrobił to samodzielnie" (oznacza by nie zdominować dziecka) = ,,Daj mi czas" i ,,Mój przyjaciel – błąd" II. Główne tezy Montessori * Nikt nie może rosnąć za dziecko (...), dziecko jest własnym budowniczym * Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju III. Uwarunkowania rozwoju intelektualnego Rozwój (wyprowadzenie człowieka ze stanu natury do kultury) Źródło Warunek Efekt Wrodzony potencjał Aktywność własna dziecka Normalizacja, czyli osiągnięcie równowagi - impulsy rozwojowe - faza ćwiczeń - wymiar zewnętrzny - przygotowane otoczenie - faza wielkiej pracy - wymiar wewnętrzny - faza kontemplacji IV. Impulsy rozwojowe * wrodzona aktywność (horme) – dziecko posiada siłę rozwojową, energię witalną, która prowadzi je ku rozwojowi * wrodzony plan budowy, plan psychologiczno – duchowy rozwoju * wrodzona gotowość (nebula) – dotyczy opanowania umiejętności typowo ludzkich V. Struktura procesów poznawczych Absorbujący umysł (mneme) – podświadome wchłanianie bodźców z otoczenia Polaryzacja uwagi – pojawienie sie faz sensytywnych: 0 – 3 lat chodzenie, mowa 3 – 6 lat ruch, język, zachowania społeczne, porządek 7 – 12 lat różne dziedziny wiedzy, moralność, sprawiedliwość, dobro, zło, uczucia...