Nie potrafię trafnie wywnioskować czy Polacy wykorzystali każdą przynoszącą korzyści możliwość. Zawarte Święte Przymierze w 1815r. wykluczało możliwość otwartej wojny między Austria, Prusami i Rosją. W maju 1831r. doszło do bitwy pod Ostrołęką między Rosją a Polską, gdzie osłabione militarnie państwo poniosło klęskę w starciu z wrogiem. Przeprawa feldmarszałka Iwana Paskiewicza, była zaplanowana w kierunku Warszawy od strony zachodniej, 6 września. Przewaga od strony rosyjskiej doprowadziła do kolejnego niepowodzenia i jednocześnie całkowitego zwątpienia obrońców warszawskiej Woli. Maciej Rybiński, jako ostatni dowódca armii Królestwa Polskiego wycofał się ze swoim wojskiem do Prus. Można stwierdzić, iż Polska była silnym jak na swoje słabsze walory państwem, posiadała na swoim koncie wiele wygranych bitew z Rosją. Jednak przyczynili się do tego oficerzy, zajmujący niższe stanowiska, co znacznie obniżało poziom znakomitych wodzów i świadczyło o ich nieudolności prowadzenia wojsk. Armia polska była doskonale wyszkolona, mimo swojej niskiej liczebności. Jednakże liczebność odgrywała decydującą rolę. Przewaga oddziałów rosyjskich doprowadziła do porażki powstańców.