Nie potrafię trafnie wywnioskować czy Polacy wykorzystali każdą przynoszącą korzyści możliwość. Zawarte Święte Przymierze w 1815r. wykluczało możliwość otwartej wojny między Austria, Prusami i Rosją. W maju 1831r. doszło do bitwy pod Ostrołęką między Rosją a Polską, gdzie osłabione militarnie państwo poniosło klęskę w starciu z wrogiem. Przeprawa feldmarszałka Iwana Paskiewicza, była zaplanowana w kierunku Warszawy od strony zachodniej, 6 września. Przewaga od strony rosyjskiej doprowadziła do kolejnego niepowodzenia i jednocześnie całkowitego zwątpienia obrońców warszawskiej Woli. Maciej Rybiński, jako ostatni dowódca armii Królestwa Polskiego wycofał się ze swoim wojskiem do Prus. Można stwierdzić, iż Polska była silnym jak na swoje słabsze walory...