Terroryzm międzynarodowy

Terror- (łac., dosł. strach, groza), stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika; okrutne, krwawe rządy.

Terroryzm- słowo wywodzi się od łacińskiego słowa terror, oznaczającego strach i grozę; oznacza umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków przemocy w celu nadania im rozgłosu

i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie.

Terroryzm jest narzędziem, które stosowane konsekwentnie i efektywnie, pozwala jednostkom i grupom kształtować przebieg wydarzeń w stosunkach międzynarodowych. Terroryzmem jest, według najbardziej ogólnej jego definicji, każde działanie, które polega na użyciu siły bądź groźbie użycia siły dla wymuszenia jakiegoś działania bądź zaniechania działania w celu politycznym. Terroryzm to zjawisko nie posiadające właściwej sobie, jednej tożsamości ideologicznej lub politycznej. Jego charakterystyczną cechą jest natomiast stosowanie przemocy w imię realizacji konkretnego celu. Może on być wykorzystany przez zwolenników każdego poglądu, ideologii, jeżeli tylko zdecydują oni, iż głoszenie ich prawdy wymaga zastosowania przemocy lub groźby jej użycia.

Podział terroryzmu ze względu na działający podmiot:

1. Terroryzm polityczny:

terroryzm agenturalny (terroryści sterowani przez obce państwo),

terroryzm ideowy (terroryści swoimi działaniami starają się wcielać w życie idee, które wyznają).

2. Terroryzm niepolityczny:

terroryzm kryminalny (działania zorganizowanych grup przestępczych),

terroryzm szaleńców.

Podział aktów terrorystycznych ze względu na cel:

terroryzm ekonomiczny (akty sabotażu i dywersji polegające na wyrządzaniu szkód

i zniszczeń),

terroryzm indywidualny (akty przemocy skierowane przeciwko konkretnym osobom),

terroryzm masowy (akty przemocy skierowane przeciwko przypadkowo wybranym ofiarom).

Podział działań terrorystycznych ze względu na taktykę walki:

terroryzm represywny (akty przemocy i gwałtu stosowane przez reżimy i ruchy polityczne celem zastraszenia własnego lub okupowanego narodu),

terroryzm defensywny (przemoc mająca miejsce podczas walki z najeźdźcą, stosowana celem powstrzymania zmian społecznych lub obrony istniejących wzorców kulturowych, także działania odwetowe),

terroryzm ofensywny (działania, mające na celu dokonanie zmian politycznych

i społecznych poprzez polityczny szantaż i wymuszenie określonych działań na rządzących).

Z terroryzmem połączone są takie zjawiska jak:

- stosowanie przemocy, siły lub groźby ich użycia;

- polityczna motywacja sprawców;

- działanie w celu wywołania strachu;

- chęć wywołania psychologicznych skutków i reakcji;

- rozróżnienie celu zamachu i bezpośredniej ofiary;

- celowość i planowanie działań;

- metoda walki;

- konflikt z obowiązującymi regułami zachowań społecznych;

- wymuszenia;

- wykorzystywanie mediów w celu zdobycia rozgłosu;

- zbrodnia ślepa(przypadkowy dobór ofiar);

- wykorzystywanie symboliki;

- nieobliczalność działań sprawców;

- tajny charakter organizacji stosującej metody terrorystyczne.

Terroryzm w jego obecnej postaci to zagrożenie na tyle nowe, że ani społeczność międzynarodowa, ani poszczególne państwa nie znalazły sposobu na ujęcie walki z nim

w ramy prawne czy też strategiczno- taktyczne, które byłyby wiążące dla obu stron konfliktu.

Do organizacji terrorystycznych działających na świcie należą: ETA, IRA, anty-izraelskie ugrupowania terrorystyczne(Hezbollah. Muzułmański Dżihad, Hamas), Al.-Kaida, Palestyńskie Al-Fatah i Al-Aksa.

ETA (Kraj Basków i Wolność) - Jest jedna ze „spokojniejszych” organizacji o charakterze terrorystycznym, która informuje zawsze opinię publiczną o podłożeniu przez nią ładunków wybuchowych. Działa od 1959 r. w Hiszpanii i dąży do stworzenia niezależnego państwa Basków. Początkowo miała charakter marksistowski i była zwalczana przez generała Franco. W związku z tym „odpowiedziała” udanym zamachem na admirała Blanco. W latach 80’ i 90’ przeszła swego rodzaju demokratyzację a jej działalność mocno osłabła. W 2004 r. została niesłusznie oskarżona o zamachy w Madrycie w wyniku których śmierć poniosły 192 osoby, a ponad 1800 odniosło rany. Za zamachem stały osoby związane z Al-Kaidą. W 2006 r. ETA ogłosiła zawieszenie broni jednak w grudniu tegoż roku znów zaatakowała. Przez ich działalność do dziś śmierć poniosło ok. 850 osób. Ostatnią ofiarą był socjalistyczny polityk Isaiasa Carrasco zastrzelony 8 marca 2008 r.

IRA (Irlandzka Armia Republikańska)- Organizacja działająca w Irlandii Południowej stanowiąca sobie za cel oderwanie tegoż terytorium spod władzy Wielkiej Brytanii

i włączenie go do Republiki Irlandii. Od 1920 r. pozostaje w podziemiu po klęsce w 1916 roku. Na mocy porozumień wielkanocnych z 1998 r. ograniczyła swoją działalność. Odpowiada za śmierć ok. 3 tys. osób. W 1984 r. przeprowadziła nieudany zamach na premier Margaret Thatcher. Atakowała zwłaszcza cele wojskowe, starając się nie mieszać cywili

w wojnę. W dniu 28 lipca 2005 faktycznie ogłosiła zakończenie działalności.

Anty-izraelskie ugrupowania terrorystyczne- Fundamentalistyczne ugrupowania muzułmańskie, które walczą o zniszczenie państwa Izraela, zwrot ziem egipskich etc.

Ich terenem działań jest Liban oraz Autonomia Palestyńska. Dokonują licznych ataków samobójczych, porwań i ostrzałów rakietowych.

Al-Kaida (Baza)- Uznana za najniebezpieczniejszą strukturę o charakterze terrorystycznym, kierowana przez Osamę bin Ladena, saudyjskiego milionera. Początkowo działała

w Afganistanie. W 1990 r. wyniku konfliktów w tym kraju, Osama przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. W 1991 r. oskarżył króla o wspieranie imperialistów w trakcie wojny w Zatoce Perskiej. Al-Kaida ma za zadanie walczyć z „krajem diabła”, czyli USA. Podnosi również hasła przeciwko istnieniu Izraela, co ma ją wiązać w sojusz z Hezbollachem i Hamasem. „Bazę” tworzą pojedyncze, kilkuosobowe komórki, sterowane odgórnie. Najgłośniejszym zamachem tej grupy był atak na dwie wieże World Trade Centre 11 września 2001 roku .

Palestyńskie Al-Fatah i Al-Aksa- Brygady Męczenników Al-Aksa oraz Al Fatah stanowią zbrojne ramię muzułmanów w Autonomii Palestyńskiej. Ta druga jest największą frakcją Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Działalność od lat 60’ wielokrotnie słabła i wzbierała

na sile.