Terroryzm międzynarodowy Terror- (łac., dosł. strach, groza), stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika; okrutne, krwawe rządy. Terroryzm- słowo wywodzi się od łacińskiego słowa terror, oznaczającego strach i grozę; oznacza umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków przemocy w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie. Terroryzm jest narzędziem, które stosowane konsekwentnie i efektywnie, pozwala jednostkom i grupom kształtować przebieg wydarzeń w stosunkach międzynarodowych. Terroryzmem jest, według najbardziej ogólnej jego definicji, każde działanie, które polega na użyciu siły bądź groźbie użycia siły dla wymuszenia jakiegoś działania bądź zaniechania działania w celu politycznym. Terroryzm to zjawisko nie posiadające właściwej sobie, jednej tożsamości ideologicznej lub politycznej. Jego charakterystyczną cechą jest natomiast stosowanie przemocy w imię realizacji konkretnego celu. Może on być wykorzystany przez zwolenników każdego poglądu, ideologii, jeżeli tylko zdecydują oni, iż głoszenie ich prawdy wymaga zastosowania przemocy lub groźby jej użycia. Podział terroryzmu ze względu na działający podmiot: 1. Terroryzm polityczny: terroryzm agenturalny (terroryści sterowani przez obce państwo), terroryzm ideowy (terroryści swoimi działaniami starają się wcielać w życie idee, które wyznają). 2. Terroryzm niepolityczny: terroryzm kryminalny (działania zorganizowanych grup przestępczych), terroryzm szaleńców. Podział aktów terrorystycznych ze względu na cel: terroryzm ekonomiczny (akty sabotażu i dywersji polegające na wyrządzaniu szkód i zniszczeń), terroryzm indywidualny (akty przemocy skierowane przeciwko konkretnym osobom), terroryzm masowy (akty przemocy skierowane przeciwko przypadkowo wybranym ofiarom). Podział działań terrorystycznych ze względu na taktykę walki: terroryzm represywny (akty przemocy i gwałtu stosowane przez reżimy i ruchy polityczne celem zastraszenia własnego lub okupowanego narodu), terroryzm defensywny (przemoc mająca miejsce podczas walki z najeźdźcą, stosowana celem powstrzymania zmian społecznych lub obrony istniejących wzorców kulturowych, także działania odwetowe), terroryzm ofensywny (działania, mające na celu dokonanie zmian...