Bolesław Prus w utworze Lalka przedstawił portret młodej arystokratki Izabeli Łęckiej. Celem autora było ukazanie zachowania wśród arystokracji. Izabela Łęcka była młodą kobietą o pięknej urodzie. Bolesław Prus opisuje Izabelę jako pannę, która kokietowała mężczyzn i bawiła się nimi jak lalkami. Panna Izabela była ideałem kobiety dla Wokulskiego. Chciał on zbliżyć się do niej i dorównać bogactwu arystokracji. Prowadził swój sklep i był współwłaścicielem spółki handlowej. Izabela szukała odpowiedniego kandydata na męża, który byłby na tyle bogaty aby znów przywrócić świetność majątkowi Łęckich. Wokulski wzbogacił się znacznie aby móc konkurować z innymi kandydatami na męża dla Łęckiej. Niestety panna Izabela nie chciała go za swego męża ponieważ był on mieszczaninem. Mimo to podobały jej się zaloty i dobroć okazywana przez Wokulskiego. Izabela wykorzystywała go do załatwiania swoich spraw, a Wokulski na jej życzenie odpowiadał niezwłocznie. Izabela Prowadziła z nim płaskie rozmowy, a w zamian za przysługi czasem okazywała mu uśmiech czy uścisnęła go serdecznie za rękę. Z drugiej stron kokietowała innych. Stroiła się i walczyła o piękność z innymi kobietami. Najważniejsze dla nie były pieniądze, hołdy i piękny wygląd. Myślała, że może robić to co jej się podoba. Wokulski widział jej zachowanie ale tłumaczył sobie, że się zmieni i w końcu go pokocha, a on zadowoli ją swoim ciągle wzrastającym majątkiem. Izabela Łęcka była pustą kobietą. Prowadziła płytkie rozmowy z mężczyznami. Cały czas skupiała się tylko na zabawie, balach i koncertach. Kochała piękne stroje. Izabela była kobietą przekonaną o tym, iż cały świat kręci się wokół niej. Starała się być w centrum zainteresowania, głównie mężczyzn. Panna Łęcka szukała tak naprawdę majątku i sposobu na zachowanie swojego bogatego stylu życia. W tym celu posługiwała się swoją fałszywą miłością, by omamić mężczyzn. Wokulski początkowo nie odczuwał tego. Był wyrozumiały względem swego ideału, którym była Izabela. Łęcka zaś była próżna i nie okazywała wdzięczności mu za to co robił dla niej. W zamieszczonym fragmencie mamy opis marzeń Izabeli w stosunku do Wokulskiego. Panna Łęcka marzyła o tym by Wokulski sprzedał swój sklep i kupił ziemię. Izabela chciała uczynić z Wokulskiego swojego powiernika, który by o wszystko dbał i jej służył. Chciała nawet...