Od niedawna zajmujesz się nowym hobby. W liście do znajomego z zagranicy: - podziękuj za ostatni list i poinformuj go o sowim nowym hobby, - napisz, w jakich okolicznościach i kiedy zainteresowałeś się nim, - podaj dwa powody, dla których warto zajmować się owym hobby, - wyraź nadzieję, że odpisze na twój list i prześlij pozdrowienia dla rodziców znajomego. Hi Tom! How are you? Thanks for your last letter. I hope you are fine. I have some new information for you. I have new hobby which you may like. I’m programming in Java for platform Android. I started programming in Java in holiday when the Google public software called Android. Android is the opensource platform for the mobile phones and smartphones. Android’s core is Linux. I think that my...