DZIAŁANIA LOKALNE I SYSTEMOWE

Znajomość charakteru zmienności procesu

pozwala skierować działania naprawcze

we właściwym kierunku

Przyczyny specjalne (problemy doraźne)

– Mogą być usunięte wskutek działań o

charakterze lokalnym

Przyczyny losowe (problemy chroniczne)

– Mogą być usunięte wskutek działań o

charakterze systemowym

– Wymagają zaangażowania kierownictwa