Proces decyzyjny

1. Sformułowanie procesu decyzyjnego.

Tematem mojego problemu decyzyjnego jest wybór jednego z biur podróży w Krakowie, które oferują tygodniowe wycieczki do Egiptu w okresie letnim tego roku.

2. Analiza problemu.

Decydując się na wakacyjny wyjazd za granice za pośrednictwem biura podrózy, bardzo istotny jest odpowiedni jego wybór, a tym samym wybór najodpowiedniejszej oferty dostępnej na rynku.

Możemy tego dokonać za pośrednictwem wielu środków przekazu:

Internet: biura podrózy zamieszczają swoje oferty oraz ich szczegółowe opisy dotyczące wycieczek do Egiptu na stronach internetowych, dodatkowo można zweryfikować fora internetowe, poznając opinie innych klientów danego biura.

Telewizja: informacje na temat ofert biur podróży możemy zdobyć również dzięki przekazowi telewizyjnemu, w którym biura umieszczają reklamy najatrakcyjniejszcyh ofert w tym sezonie czy też promocji. Pokazują w nich uroki miast, których odwiedziny proponują. Przekaz mocno działa na wyobraźnie odbiorcy.

Prasa: również w prasie możemy znaleźć oferty biur podróży.

Bilbordy: biura podróży często prezentują najatrakcyjniejsze oferty i piękne miejsca na przydrożnych bilbordach.

Broszury: na nich w krótki, zwięzły sposób możemy dowiedzieć się o atrakcjach i cenach danego biura podróży.

Opinie przyjaciół, znajomych: najlepszym sposobem weryfikacji biura podróży są opinie osób, które już z niego korzystały. Przekaz ten jest najbardziej wiarygodny i godny zaufania. Tylko byli klienci biura podróży przedstawią zarówno pozytywne jak i negatywne opinie.

3. Określenie wariantu rozwiązywania problemu.

Aby rozwiązać problem wyboru biura podróży działającego w Krakowie, które posiada najlepszą ofertę wyjazdu do Egiptu należy przeprowadzić ze sobą zestawienie biur podrózy biorac pod uwagę wybrane i przyjęte kryteria, które będą decydować o wyborze danego biura podrózy.

Na podstawie wymień wymienionych źródeł wybrałem 3 biura podróży:

biuro podróży ITAKA, ul. św Tomasza 10, Kraków

biuro podróży TRIADA, ul. Karmelicka 30, Kraków

biuro podróży ALFA STAR, ul. Szlak 50, Kraków

4. Określenie i hierarchia kryteriów optymalizacji przy wyborze biura podróży należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

standard hotelu

odległość od morza

ilość posiłków

bogactwo oferty, urozmaicenia, dodatkowe bonusy

cena ofery

sposób podróży (samolot, autokar)

gwarancja wypłaty odszkodowania

gwarancja ubezpieczenia

gwarancja nie podniesienia ceny wywołanego np. zmianą kursów walut

legalność działania biura

lokalizacja biura

5. Wybór wariantów optymalizacji.

Spośród wyżej przedstawionych kryteriów wybrano 8 najważniejszych do przeprowadzenia otymalnego wyboru.

Wynik : 15 punktów 22 punkty 18 punktów

Skala : 3 punkty- bardzo dobra

2 punkty – dobra

1 punkt – wystarczająca

Po przeprowadzonej analizie, najwięcej punktów – 22 otrzymało biuro podrózy Triada, drugie miejsce i 18 punktów otrzymało biuro Alfa Star, na ostatnim miejscu z 15 punktami jest biuro podróży Itaka.

6. Sformułowanie decyzji.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analize w wyżej wymienionych biurach podrózy, można uznać, że najbardziej optymalnym będzie wybór biura podróży Triada, które posiada najkorzystniejszą ofertę wyjazdu do Egiptu.