Literatura podmiotu:

- Goethe J.H., Cierpienia młodego Wertera, Warszawa 1998

- Kochanowski J., Fraszki, pieśni, treny, Kraków 2008

- Sheakspir W., Romeo i Julia, przekł. Józef Paszowski, Kraków 2005

Literatura podmiotu:

- Olinkiewicz E., Radzymińska K., Styś H., Encyklopedyczny słownik

szkolny,Wrocław 2002

- Krzyżanowski J., Jan Kochanowski poeta humanista, Warszawa 1955

- Ursel M., Wstęp [w:] Cierpienia młodego Wertera, Warszawa 1998