KATEGORYZACJA HOTELI I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia II. Instalacje i urządzenia techniczne III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu IV. Część mieszkalna V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających VI. Inne Lp. WYMAGANIA 5* 4* 3* 2* 1* 1. Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku stanowiącą funkcjonalnie całość, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą O O O O O I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia 2. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz O O O O O 3. Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych O O O 4. Górna osłona nad podjazdem do obiektu O O 5. Oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gości O 6. Wydzielona droga dostaw. Nie dotyczy hoteli*** w zwartej zabudowie miejskiej O O O 7. Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości. O O O O O 8. 1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gości O O O O O 2) Zapewnienie strzeżonego parkingu, strzeżonego garażu, strzeżonego miejsca postojowego lub usługi odwozu/przywozu samochodu na/z strzeżony parking O O 3) Hotele poza zwartą zabudową miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca postojowego O O O 4) Zapewnienie strzeżonego parkingu lub strzeżonego garażu dla wszystkich j.m. II. Instalacje i urządzenia techniczne 9. W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24oC, a zimą powyżej 20oC oraz wilgotność 45-60 % O O 2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza oraz usuwająca zapachy w całym obiekcie. W salach konferencyjnych hoteli/moteli kategorii ***, o ile są w obiekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24C, a zimą powyżej 20C oraz wilgotność 45-60% O 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli/moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* Spełnienie wymagań potwierdza się następującymi dokumentami: ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu...