UZGADNIAM łącznie z załącznikami od nr 1 do nr ... ... L.dz. .../............ KLAUZULA TAJNOŚCI KOMENDAT WOJEWÓDZKI Egz. nr ... ... . POLICJI w ........................... ........................................... (data i podpis) PLAN OCHRONY OBIEKTU „APTEKA POD BRZOZAMI” Podstawa prawna: (numer decyzji administracyjnej, z dnia i przez kogo wydana w sprawie zaliczenia obszaru, obiektu lub urządzenia do obowiązkowej ochrony oraz numer pozycji w ewidencji wojewody) Sporządził: .......................................... (imię, nazwisko i nr licencji, przez kogo wydana) ................................... (data, podpis) Kierownik jednostki (nazwa jednostki) Zał. ...... na ...... ark. Rozdzielnik Egz. nr. ...... 1. Charakter produkcji lub rodzaj działalności obiektu. Budynkiem ochronnym jest apteka. Budynek usługowy prowadzący sprzedaż leków, (środków chemicznych). Pełna nazwa obiektu „APTEKA POD BRZOZAMI” Dane osoby odpowiedzialnej za stan ochrony kierownik jednostki pan Krzysztof Kwiatkowski, nr. licencji zawodowej 054682642 Lokalizacja obiektu Przedsiębiorstwo jednoobiektowe, adres: Warszawa ul. Brzozowa 13, tel./fax: (022) 777-77-77, e-mail: apteka.pod.brzozami@onet.pl Położenie obiektu w układzie komunikacyjnym i funkcjonalnym miasta Budynek jest położony w centrum miasta na rogu ulic Brzozowej oraz Ptasiej. Dojazd autobusami 517, 312, 212 lub metrem do stacji „Park Zielony” - odległość od najbliższej jednostki policji 500 metrów - odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej 1000 metrów - odległość od najbliższej stacji Pogotowia Ratunkowego 1500 metrów Położenie i opis otoczeni obiektu Wejście do budynku jest utytułowane od strony wschodniej, (od ulicy Brzozowej). Przy ścianie północnej znajduje się ulica Ptasia. Od strony zachodnio- południowego budynku znajduje się park miejski. Przy obiekcie, wzdłuż ulicy Brzozowej ciągnie się linia MZK oraz linie metra. Pełna charakterystyka obiektu Obiekt znajduje się w centrum Warszawy. Jest usytuowany przy linii metra na rogu ulic Ptasia/Brzozowa. 100 metrów dalej od strony południowej budynku znajduje się centrum handlowe. Od strony wschodniej, wzdłuż ulicy Brzozowej znajdują się stare kamienice. Od strony północnej z ulicą jednokierunkową z usytuowanymi przy niej garażami i blokami mieszkalnymi. Teren na którym zlokalizowany jest budynek posiada kształt prostokąta o powierzchni 2 ha, a w tym na jego zabudowę przypada 0,025 ha. Opis działalności prowadzonej w obiekcie. Obiekt zajmuje się sprzedażą leków. W budynku każdego dnia pracują dwie osoby na jedną zmianę. Każda zmiana zaczyna się od godz....