Najbardziej typowymi zakończeniami listu formalnego, są:

Polski Angielski

Będę wdzięczna/y za szybką odpowiedź… I expect to hear from you as soon as possible…W razie pytań proszę o kontakt. Should you have any questions, please contact me.

Oczekuję z radością na Pańską odpowiedź. I look forward to hearing from you.

Jeśli potrzebne sa Pani/Pani dodatkowe informacje, jestem do dyspozycji. If you require any further information, please do not hesitate to contact me.