Najbardziej typowymi zakończeniami listu formalnego, są: Polski Angielski Będę wdzięczna/y za szybką odpowiedź… I expect to hear from you as soon as possible… W razie pytań proszę o kontakt. Should you have any questions, please contact me. Oczekuję z radością na Pańską odpowiedź. I look forward to...