1. Jak nazywał się dziadek Oleńki?

2. Gdzie mieszkała Oleńka?

3. O czym mówił testament dziadka?

4. Gdzie mieszka Kmicic?

5. Jak nazywa się ciotka Oleńki?

6. Wymień trzech ze świty Kmicica

7. Co robili w trakcie pijaństwa?

8. Jaki ród pobił żołnierzy Kmicica?

9. Gdzie mieszkali?

10. W jakiej miejscowości dochodzi do zdrowia Włodyjowski?

12. Jak nazywany jest Włodyjowski?

13. Gdzie odbywa się zebranie szlachty wielkopolskiej?

14. Jak nazywa się wojewoda poznański?

15. Kiedy wojska szwedzkie wkraczają do Polski?

16. Kto jest naczelnym dowódcą?witterberg

18. Jak nazywa się król szwedzki ?

19. Gdzie jest dwór J.Radziwiłła?

20. Dlaczego Kmicic nie sprzeciwił się Radziwiłłowi ? przysiegał na krzyz

21. Co ogłasza J. Radziwiłł?

22. Co robią pułkownicy polscy ?

23. Jak nazywa się dowódca dragonów?

25. Dlaczego Kmicic nie został zastrzelony ?

26. Na co choruje J. Radziwiłł ?

27. Jak nazywa się wierny sługa Kmicica ?

28. Kogo porywa Kmicic ?

30. Kto opiekuje się rannym Kmicicem ?

31. Jak nazywaja się synowie ?

32. Jaki król panuje w Polsce?

33. Jaką armatę wysadził Kmicic ? kolumbryna

34. Jakiego aktu dokonał król we Lwowie?

35. Gdzie uwięziona była Oleńka?

36. Z kim przetrzymywana była Oleńka?

37. Kto ją porwał ?