1. Jak nazywał się dziadek Oleńki? 2. Gdzie mieszkała Oleńka? 3. O czym mówił testament dziadka? 4. Gdzie mieszka Kmicic? 5. Jak nazywa się ciotka Oleńki? 6. Wymień trzech ze świty Kmicica 7. Co robili w trakcie pijaństwa? 8. Jaki ród pobił żołnierzy Kmicica? 9. Gdzie mieszkali? 10. W jakiej miejscowości dochodzi do zdrowia Włodyjowski? 12. Jak nazywany jest Włodyjowski? 13. Gdzie odbywa się zebranie szlachty wielkopolskiej? 14. Jak nazywa się wojewoda poznański? 15. Kiedy wojska szwedzkie wkraczają do Polski? 16. Kto jest naczelnym dowódcą?witterberg 18. Jak nazywa się król szwedzki ? 19. Gdzie jest dwór J.Radziwiłła? 20. Dlaczego Kmicic nie sprzeciwił się Radziwiłłowi ? przysiegał na krzyz 21. Co ogłasza J. Radziwiłł? 22. Co robią pułkownicy polscy ? 23. Jak nazywa się dowódca dragonów? 25. Dlaczego Kmicic...